Skip til primært indhold

WHINN 2022 – Life science og velfærdsteknologi

To dage med ny viden, inspiration og indsigt i den nyeste forskning og internationale trends inden for life science og velfærdsteknologi

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand byder velkommen

Stephanie Lose (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark byder velkommen til WHINN 2022

Anja Lund (V) og Meho Selman (S)

Anja Lund (V) og Meho Selman (S), hhv. formand og næstformand Digitaliserings- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark var med på WHINN 2022

Fremtidssikring af det danske sundhedsvæsen

Årets Whinn havde mange emner på programmet, som på hver deres måde gjorde os klogere på at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen - til gavn for patienter, borgere og sundhedsprofessionelle.

Fremtidssikringen sker på mange niveauer og områder, hvilket afspejlede sig i programmet, som blandt andet handlede om robotter, automation, digitalisering, kunstig intelligens, data og for første gang også grøn omstilling.

Regionsrådsformand Stephanie Lose bød velkommen og flere andre politikere havde fundet vej til WHINN.

Grøn omstilling

Grøn omstilling i den danske sundhedssektor indebærer mange og store krav. Og der er behov for handling og samarbejde på tværs af sektorer og regioner.

Der er stadig lang vej. Ved eventen ”Grøn Omstilling. Fra engangs- til flergangsbrug” konstaterede Morten Hoff, dagens moderator, at der på tværs af forskellige interesser og bundlinjer er enighed om at stå sammen på tværs af klynge(r), sygehuse, medicobranchen, virksomheder og GTS-institutter om at udvikle løsninger i tæt dialog og samarbejde.

Paneldebat ved eventen *Grøn Omstilling'

Paneldebat ved eventen *Grøn Omstilling'

Paneldebat ved eventen *Grøn Omstilling': Ifølge Hanna Merril, Region Syddanmark er der mange måder hvorpå vi kan omstille vores sundhedsvæsen

Borgerskabe data og deres rolle i fremtidens sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenet befinder sig i en transition fra et fokus alene på traditionelle data (journaldata, telemedicinske data og PRO-data) til i et eller andet omfang også at bruge borgerskabte data (sundhedsdata som skridt og puls, og adfærdsdata fra bl.a. SoMe og mobiltelefon).
 
Eventen borgerskabe data i fremtidens sundhedsvæsen formede sig som en dialog mellem et panel og et interesseret og kompetent publikum. Dialogen blotlagde, at potentialerne og mulighederne er mange, på trods af de udfordringer og begrænsninger, som også er til stede.

Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

Deltagerne ved eventen Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren drøftede erfaringerne med mobile robotter, servicerobotter og automationsløsninger på hospitalerne.

Samtlige oplæg på eventen viste, at der er stor forskel på hospitalernes erfaringer med robotter. De mange velkendte barrierer hænger ved!

Ifølge Louise Halgaard Gotfredsen, Syddansk Sundhedsinnovation og moderator på eventen, er der  behov for et større strategisk fokus, hvis den store værdiskabelse for mobile robotter i sundhedssektoren skal realiseres!

Kunstig intelligens i fremtidens sundhedsvæsen

Eventen ”Kunstig intelligens – en naturlig del af sundhedsvæsenet” gjorde deltagerne klogere på AI i sundhedsvæsenet lige fra validering med evalueringsmodellen MAS-AI, etiske overvejelser, implementering og praktisk anvendelse i en klinisk kontekst. Der var bred enighed om, at fremtidens sundhedsvæsen har brug for teknologiske løsninger, der bruger kunstig intelligens.

Som med alt nyt, er der en væsentlig opgave i, at de sundhedsprofessionelle tilegner sig de nødvendige digitale kompetencer, så de føler sig trygge ved teknologien og dermed kan hjælpe borgere og patienterne med at bruge løsningerne.

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Bæredygtig implementering af digitale løsninger

Netværk for implementering af digitale løsninger på sundhedsområde havde fokus på bæredygtig implementering. Bæredygtig implementering handler om mennesker og organisationer og ikke så meget om det, vi normalt forbinder med bæredygtighed. Oplægsholderne kom med eksempler på udfordringer og på hvordan man imødekomme dem, og der var enighed om, at innovationsprocesser generelt er udfordrende.

Et vigtigt element i at fremme succesfuld implementering af digitale løsninger er muligheden for at netværke og danne relationer i diskussionen af, hvordan man bedst sikrer bæredygtig implementering af sundhedsløsninger til sundhedssektoren.

Etiske dilemmaer i fremtidens sundhedsvæsen

Brug af data og kunstig intelligens rejser mange etiske dilemmaer. Ved eventen ”Etisk rundtur i det digitale rum” blev deltagerne taget 30 år ud i fremtiden til en række fiktive scenarie. Her blev de præsenteret for fire forskellige cases i form af dilemma-spil, hvor de oplevede etiske dilemmaer i fremtidens sundhedsvæsen på egen krop.

Blandt andet blev de spurgt, om det er etisk forsvarligt at tracke sygdomsramte borgeres færden, og om en avatar skal kunne bruge borgernes data til at forhindre dårlig sundhedsadfærd ved at udspille konsekvenserne for borgerne.

Dilemmaspillene gav anledning til engagerede diskussioner.

Syddansk Sundhedsinnovations engagement under WHINN

Syddansk Sundhedsinnovation var medansvarlig for seks spor ved WHINN 2022, som var arrangeret og blev gennemført sammen med samarbejdspartnere.

  • Grøn omstilling, i samarbejde med Force Technology og Danish Life Science Cluster
  • Kunstig intelligens – en naturlig del af sundhedsvæsenet, i samarbejde med CAI-X v/Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital og RAIN – Regionalt AI Netværk
  • Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren sammen med Odense Robotics, Danish Life Science Cluster og Teknologisk Institut
  • Borgerskabe data og deres rolle i fremtidens sundhedsvæsen i samarbejde med Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, v/Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.
  • Netværk for implementering af digitale løsninger sammen med Danish Life Science Cluster
  • Etisk rundtur i det digitale rum – en praktisk workshop sammen med Danish Life Science Cluster.

Sæt kryds i kalenderen til WHINN 2023

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8. og 9. november 2023. For planlægningen af WHINN 2023 starter efter nytår, så vi sammen fortsætter indsatsen med at skabe synlighed om innovationsarbejder i Region Syddanmark og hele det syddanske økosystem.

Etisk rundtur i det digitale rum

"Sundhedsdataministeren" taler ved eventen Etisk rundtur i det digitale rum

Eventen Netværk for implementering af digitale løsninger sammen

Fra eventen Netværk for implementering af digitale løsninger sammen

Anja Lund (V)

Anja Lund (V), formand for Digitaliserings- og Innovationsudvalget, byder velkommen til eventen *Netværk for mobile robotter'

Kontakt

Katrine Maruri

Eventkonsulent

Styring, Udvikling og Viden


21 67 30 71 Katrine Maruri på LinkedIn
APPFWU01V