Skip til primært indhold

Styrkede bæredygtighedskompetencer hos fremtidens unge

Syddansk Sundhedsinnovation havde den 24. august 2022 besøg af lærere fra Campus Vejle, Sct. Knuds Gymnasium og Tietgen Handelsgymnasium. De tre gymnasier er en del af projektet ’Viden der virker’, som har fokus på at give gymnasieelever handlekompetencer til at understøtte udviklingen hen imod et mere bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi.

Ved dagens fællesmøde udvekslede lærerne erfaringer fra de undervisningsforløb, 2 af skolerne havde afholdt i efteråret 2021, samt de skoleprojekter, de har arbejdet med i foråret 2022.

Hvad motiverer unge til at arbejde med bæredygtighed?

Der var bl.a. fokus på udfordringerne i at motivere unge til at arbejde med bæredygtighed, samt at skabe en god sammenhæng mellem det faglige kernestof på uddannelserne og bæredygtighed som tema.

Sct Knuds Gymnasium har f.eks. arbejdet med, at eleverne i dansk-timerne skulle arbejde med kampagner ift. grøn omstilling samt argumentere for og imod plast.  Og Campus Vejle havde f.eks. kombineret bæredygtighed med faget virksomhedsøkonomi ved at se på den økonomiske vinkel ift. at opnå bæredygtighedsmål.  

Hensigten med besøget var, at de skoler, som har været med i projektet, mødes og udveksle erfaringer fra de første undervisningsforløb og skoleprojekter. Ud fra erfaringerne arbejdede de med at tilpasse undervisningsforløb til efteråret og de skoleprojekter, som skal ligge i foråret 2023.

’Viden der virker’

Projekt ’Viden der virker’ sætter fokus på at give gymnasieelever kompetencer til at understøtte udviklingen hen imod et mere bæredygtigt samfund med mere cirkulær økonomi.

Intentionen er at, ved at inddrage eleverne i grøn omstilling i undervisningen, kan man øge indsigt, engagement og handlekompetencer ift. at arbejde med bæredygtighed, både som karriere og i initiativer på deres skole eller i deres eget liv.

Projektet er bygget op omkring cases fra sundhedsvæsenet (kildesortering, plast, blød PVC, brugt elektronisk udstyr og madspild), der anvendes som eksempler på behovet for at arbejde med nye løsninger ift. bæredygtighed. Gymnasierne bruger herudover de overordnede temaer til at give eleverne indsigt gennem eksempler tættere på deres egen hverdag, hvor de kan arbejde med for at træne deres handlekompetencer.

- Sundhedsvæsenet repræsenterer nogle store og vigtige temaer inden for bæredygtighed. Det er dog også vigtigt at bringe emnerne i undervisningen så tæt på de unges hverdag som muligt, så de kan forholde sig til problemstillingerne og opleve, at de har mulighed for at gøre en forskel, forklarer Caroline Strudwick, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

Projektet er en del af Region Syddanmarks Uddannelsespulje i henhold til ’Regional udviklingsstrategi for Syddanmark 2020-23’, der har til hensigt at støtte og bidrage FN’s verdensmål og til at udvikle Fremtidens Syddanmark som en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region.

Projektet afsluttes i december 2023.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn
APPFWU01V