Skip til primært indhold

Region Syddanmarks Innovationsstrategi 2023-2026

Region Syddanmark skal have ny innovationsstrategi og derfor var Digitaliserings- og Innovationsudvalget i Region Syddanmark vært ved en fælles strategikonference den 9. juni 2022

Anja Lund (V), formand for Digitalisering- og Innovationsudvalget byder velkommen

Anja Lund (V), formand for Digitalisering- og Innovationsudvalget byder velkommen

Christian Bason

Christian Bason, Dansk Design Center, taler om hvordan vi kommer fra strategi til mission, hvordan vi sætter fælles retning på innovationsområdet

Pia Gjellerup

Pia Gjellerup, direktør, Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI)

Konferencen samlede regionsrådspolitikere, ledere, medarbejder- og patientrepræsentanter med et fælles fokus på, hvordan innovation kan være med til at udvikle løsninger til sundhedsvæsenets udfordringer

Inspiration udefra

Christian Bason, Dansk Design Center, inspirerede forsamlingen med et oplæg om, hvordan man skaber fokus og fremdrift i det komplekse arbejde med innovation. Og Pia Gjellerup fra Center for Offentlig-Privat Innovation pegede på, at radikal innovation er nødvendig men også kræver stort ejerskab og prioritering blandt politikere og ledere.

Kapacitetsudvidelse og rekruttering

På tværs af deltagerne var der bred enighed om, at der er brug for helt nye og innovative løsninger, når vi skal håndtere de mange patienter, der er en naturlig følge af, at danskerne lever længere og, at ganske mange har én eller flere kroniske lidelser med sig ind i alderdommen.

Men også i begyndelsen af livet er der desværre alt for mange unge, der oplever mistrivsel, angst og depression. Der skal udvikles nye løsninger, så de kan blive hjulpet bedre.

En af de helt vigtige udfordringer, som kalder på innovation, er problemerne med at rekruttere medarbejdere med de rette kvalifikationer til sundhedsområdet, psykiatrien og socialområdet.

Deltagerne drøftede hvordan innovation bliver til værdi for patienter, borgere og medarbejdere i hverdagen. De tilkendegav blandt andet, at der er brug for, at medarbejdere, der oplever problemer eller har gode ideer til nye løsninger, har kolleger og tid til at udvikle løsningerne. Derfor er der fokus på, at der skal være ressourcer afsat til innovation samtidig med, at der er brug for kompetenceudvikling ift. innovation både hos nye og eksisterende medarbejdere og hos studerende under uddannelse.

Et fælles fokus var også, at patienter og medarbejdere ser behov for bedre sammenhæng for patienterne på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet. Her var der forslag om, at digitalisering og nye teknologier kan styrke sammenhængen, og at udviklingen skal ske med inddragelse af patienter og medarbejdere, men også private virksomheder samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Det videre forløb

Efter dagens konference samles de mange gode pointer og input og indgår i forslag til den kommende strategi. Patienter, politikere og medarbejdere får mulighed for at kvalificere strategien når de inddrages gennem sommer og efterår 2022. Den endelig strategi forventes godkendt i Regionsrådet i starten af 2023.

Kontakt

Morten Hoff

Chefkonsulent

Syddansk Sundhedsinnovation, Innovativt Byggeri og Drift


21 79 17 30

Pia Gjellerup: Radikal innovation er nødvendigt og det kræver stort ejerskab og prioritering

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Christian Bason: Hvordan skaber man fokus og fremdrift i det komplekse arbejde med innovation

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V