Skip til primært indhold

Open Call om produkter til mennesker med delir

Kom med helt ind i ’maskinrummet’ og vær med til at udvikle behovsdrevne og specialiserede produkter til mennesker med delir

Åben præsentationsdag?

Er du privat aktør fx design- og produktionsvirksomhed? Og kunne du tænke dig at være med til at udvikle behovsdrevne og specialiserede produkter til mennesker med delir i et offentligt-privat samarbejde?

Deltag i en præsentationsdag hvor udfordringer, muligheder, målgruppe og potentielle samarbejdspartnere samles ved en åben og fælles præsentationsdag.

  • TID: 14. december 2022, kl. 10:00 - 13:00
  • STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.
  • TILMELDING: Send en mail senest 5. december 2022 til Stine Poulsgaard, Stine.Poulsgaard@rsyd.dk, med firmaets navn, kontaktperson og kontaktdetaljer, så hører du fra os.

Delir – En livstruende tilstand

Hvert år rammes rigtig mange mennesker af en alvorlig tilstand, mens de er indlagt på vores sygehuse. En tilstand, du måske aldrig har hørt om, som kaldes Delir.

Tilstanden opstår i forbindelse med fysisk sygdom eller medicinbivirkninger og gør, at patienten bliver pludseligt tiltagende desorienteret og forvirret, ændrer døgnrytme eller bliver urolig eller apatisk. Delir medfører således længerevarende kognitive vanskeligheder, funktionstab og i yderste konsekvens død

Mere end en tredjedel af alle indlagte i danske akutmodtagelser vurderes at være delirøse. Endnu flere er i risiko for at udvikle tilstanden i løbet af deres indlæggelse (kilder: PubMed, NIH: Delirium is seen in one-third of patients in an acute hospital setting. Identification, pharmacologic and non-pharmacologic treatment is inadequate. Lægehåndbogen, Sundhed.dk: Om delir).

Delir ses ofte i forbindelse med demens. I Danmark anslår vi, at godt 87.000 mennesker på 65 år eller derover lever med demens. Antallet forventes at vokse til mere end 134.000 mennesker i 2035 som følge af en stigende ældrebefolkning (kilde: Nationalt Videnscenter for Demens).

Sygehus Lillebælt afdækker konkrete behov hos patienter med delir 

Vores sygehuse oplever alvorlige udfordringer med denne gruppe kognitivt svækkede patienter, der udvikler eller forværrer en delirøs tilstand under deres indlæggelse. En delirøs tilstand kan være livstruende og kræver særlige hensyn og forhold, der kan være svære at skabe omkring patienter på et sygehus.

På danske sygehuse er der derfor et voksende fokus på udfordringerne og på at nedbringe antallet af delirøse hændelser.

Det er baggrunden for et projekt hvor Sygehus Lillebælt ønsker hjælp til at inddrage design- og produktionsvirksomheder i et samarbejde, hvor Sygehus Lillebælt stiller ekspertviden og erfaringer til rådighed for virksomheders produktudvikling.

På Sygehus Lillebælt har man afdækket konkrete behov i forbindelse med forebyggelse af delir og formuleret en række specifikationer til produkter. 

Specifikationerne skal nu omsættes til et eller flere produkter, der kan markedsføres og implementeres i sundhedsvæsenet.

Målet er at skabe det bedste grundlag for behovsdrevne og specialiserede produkter på markedet til efterfølgende implementering på Sygehus Lillebælt og andre sygehuse, med det formål at kunne skærme kognitive svækkede patienter. ​​

Offentligt-Privat samarbejde - light

Vi ønsker, at private aktører som fx design- og produktionsvirksomheder spiller en vigtig rolle.

I får mulighed for på baggrund af specialistindsigter at udvikle og målrette produkter til et dokumenteret behov og en stor målgruppe. Og du får en enestående chance for at møde andre aktører i branchen, udvikle jeres netværk og trække på kompetencer fra både klinikere, specialister, producenter og designere.

I en lettere form for offentligt-privat samarbejde, hvor udfordring, muligheder, målgruppe og potentielle samarbejdspartnere samles ved én fælles præsentationsdag, håber vi på at forkorte vejen fra behov til løsninger på markedet. Her mødes eksperter fra Sygehus Lillebælt og alle de private aktører, som byder ind på opgaven.

Alle deltagende private aktører kan frit udvikle og markedsføre deres løsninger baseret på dagens indsigter og deltage i offentlige udbud på lige fod med alle andre.

Kendskab til sundhedsområdet er ikke et krav for at deltage.

Vil du deltage på en åben præsentationsdag?

  • Send en mail senest 5. december 2022 til Stine Poulsgaard, med firmaets navn, kontaktperson og kontaktdetaljer
  • Og deltag den 14. december 2022, hvor udfordring, muligheder, målgruppe og potentielle samarbejdspartnere samles ved én fælles, åben præsentationsdag.

Kontakt

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Innovativt byggeri og drift


29 12 08 05
APPFWU01V