Skip til primært indhold

Ny hjemmeside inspirerer til undervisning i STEM-fag

Projektet Sundt Af-STEMt har gennem to år udviklet undervisningsforløb i STEM-fag for hele uddannelseskæden. Det er blevet til undervisningskonceptet STEM i Sundhed, som fredag d. 10. juni får sin egen hjemmeside

Ny platform med inspiration til STEM-undervisning

Fredag den 10. juni 2022 bliver en ny platform for inspiration til undervisningsforløb i STEM-fag tilgængelig.

Her går en ny hjemmeside nemlig i luften, som præsenterer STEM i Sundhed – et koncept, som tilbyder case-baserede undervisningsforløb til både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelse. Alt sammen med afsæt i STEM-fag og fokus på aktuelle problemstillinger i sundhedssektoren.

Sundt Af-STEMt – flere unge med STEM-kompetencer

STEM i Sundhed udspringer af projektet Sundt Af-STEMt, som siden 2020 har udviklet og afholdt nyskabende undervisningsforløb. Her har man på tværs af folkeskoler, teknisk gymnasium og videregående uddannelse sigtet mod at inspirere unge til at arbejde med STEM-fag som en nøgle til at forstå og løse tidens store sundhedsproblematikker. Grundstenene i forløbene har været projektorienteret case-arbejde samt fællesaktiviteter, hvor elever og studerende på tværs af uddannelsestrin har mødtes og arbejdet sammen om et fælles tema. Projektet er finansieret af Region Syddanmarks Uddannelsespulje og har været et samarbejde mellem Odense Tekniske Gymnasium, Syddansk Universitet, Seden Skole, Rising Skolen og Syddansk Sundhedsinnovation.

Odense Tekniske Gymnasium er projektejer. Syddansk Sundhedsinnovation har bidraget til projekt- og konceptudvikling, fundraising, projektledelse, erfaringsopsamling, formidling og forankring.

Markering af projektets afslutning

Nu nærmer projektet sig sin afslutning, og det bliver markeret på flere måder.

For det første har alle undervisere og koordinatorer mødtes til et fælles stormøde i maj, hvor der blev samlet op på erfaringerne og lagt planer for fremtiden. Alle deltagende uddannelsesinstitutioner planlægger nemlig at videreføre samarbejdet og undervisningsforløbene efter projektperiodens udløb.

For det andet er projektets erfaringer og materialer blevet samlet på en ny hjemmeside under navnet STEM i Sundhed. Hjemmesiden er målrettet undervisere på enten grundskoler, ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser, som søger inspiration til undervisningen i STEM-fag. Her vil man bl.a. kunne finde case-materialer, inspiration til undervisningsforløb og anbefalinger til, hvordan samarbejde og fællesaktiviteter på tværs af uddannelsestrin kan tilrettelægges.

STEM-kompetencer til fremtidens sundhedsvæsen

På den store klinge handler STEM i Sundhed om at sikre STEM-uddannet arbejdskraft til udviklingen af løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. I det nære perspektiv handler det om at give eleverne inspirerende undervisning og gode fælles oplevelser. Projektets samarbejdspartnere håber derfor, at hjemmesiden kan være med til – også i fremtiden – at inspirere til nye undervisningsforløb og stimulere unges lyst til at bruge STEM-fag i løsningen af samfundets sundhedsproblematikker.

Gå på opdagelse i undervisningskonceptet på hjemmesiden STEM i Sundhed.

Kontakt

Marie Harup Jensen

Antropolog

Syddansk Sundhedsinnovation, Innovativt Byggeri og Drift


20 56 69 42
APPFWU02V