Skip til primært indhold

Europa-tour i digital transformation af fremtidens sundhedsvæsen

Syddansk Sundhedsinnovation på Europa-tour til europæiske samarbejdspartnere for at dele viden om syddanske digitale sundhedsløsninger og inspirere til lokal skalering

I forsommeren 2022 var Syddansk Sundhedsinnovation på Europa tour for at besøge fire såkaldte ”next adopters” som et led i EU-projektet JadeCare.

Formålet med touren var at understøtte den skalering af best practice fra ”early adopters” (såsom Region Syddanmark) til ”next adopters”, som skal ske mellem de 48 sundhedsaktører involverede i projektet gennem bl.a. seminarer og workshops, studiebesøg, fysiske møder, mentorydelser fra eksperter m.m.

Spanien, Tjekkiet og Bruxelles

På touren besøgte Syddansk Sundhedsinnovation først Murcia og Sevilla i Spanien. Her var der fokus på videndeling om best practice med udgangspunkt i den digitale genoptræningsportal Genoptræn|DK og TeleKOL.

Herefter gik turen til et partnermøde i Bruxelles. Kuno Kudajewski repræsenterede Region Syddanmark og gav oplæg om best practice digitale løsninger, der kan være med til at sikre sammenhængende sundhedsforløb på tværs af sektorer.

Touren blev afsluttet i Oloumouc, Tjekkiet, hvor telepsykiatri, nærmere bestemt brugen af videokonsultationer i psykiatrien var i fokus. Malene Anni Lagoni fra Center for Digital Psykiatri, Psykiatrien i Region Syddanmark,var med som forstærkning. I den forbindelse sagde hun bl.a.:

- Vi er glade for at kunne dele vores erfaringer omkring arbejdet med videokonsultationer i psykiatrien. Det er samtidigt lærerigt for os at høre om andre landes arbejde og udfordringer, der på mange måder minder vores. Når vi videndeler, så spiller vi hinanden gode, hvilket kan være med til at styrke det lokale arbejde med implementering og udbredelse af digitale tilbud.

Fælles EU-satsning på digital understøttelse af integrated care

JadeCare (”Joint Action on the implementation of Digitally Enabled integrated person-centred care”) understøtter europæiske sundhedssystemer i transformationen mod digitalt understøttet sammenhængende sundhed. De 48 sundhedsaktører involveret i projektet deler viden på tværs af deres 19 europæiske medlemslande, for at udbrede digitale integrerede sundhedsløsninger.

EU-kommissionen udvalgte i projektets begyndelse fire best practices, heriblandt Region Syddanmark. I den forbindelse blev Syddansk Sundhedsinnovation arbejdspakkeleder på ”WP8 - Digital roadmap towards an integrated health care sector” og blev en del af management-teamet i det komplekse projekt.

JadeCare projektet kører i perioden december 2020 – december 2023, og er initieret og finansieret af EU-kommissionen.

Kontakt

Kuno Strand Kudajewski

Projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


24 20 86 40

Morten Sønderskov Frydensberg

Konsulent

Digital Innovation


24 20 91 36
APPFWU01V