Skip til primært indhold

Mit Liv - mestring, motivation og smertehåndtering.

Sygeforsikringen "danmark" donation donerer 2,5 mio. kr. til projekt, der skal udvikle digitale redskaber, som kan støtte mennesker med kroniske smerter i at mestre livet med smerte

Partnerskabet om Det Digitale Sundhedscenter står bag ansøgningen sammen med Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Syddansk Sundhedsinnovation er projektansvarlig og koordinerer udviklingsprocessen, som inkludere fagpersoner på tværs af sektorer og på tværs af sundheds- og socialområdet.

Mange smerteramte mangler viden og redskaber til at opnå en større livskvalitet, og der er i dag få tilbud og lang ventetid til eksisterende tilbud. Projektet vil udvikle og afprøve et digitalt koncept, som støtter rehabilitering via interaktiv videreformidling, redskaber og øvelser.

Målet er at øge livskvaliteten for de smerteramte og forebygge forværring og følgesygdomme som funktionsnedsættelse, angst og depression.

- At leve et liv med kroniske smerte er en daglig udfordring for mange. Med bevillingen vil vi skabe et digitalt univers hvor den smerteramte kan sammensætte et digitalt rehabiliteringsforløb med fokus på forebyggelse, som kan understøtte livskvalitet og mestring og styrke mental sundhed og trivsel, forklarer Anna-Britt Krog, projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation.

Kernen i det digitale univers vil være en app, baseret på en allerede eksisterende prototype ’Mit Liv - min sundhed.’

APPFWU01V