Skip til primært indhold

Hospital Automation Summit 24. maj 2023

Automatiseringsløsninger er en vigtig del af fremtidens sundhedsvæsen – få markedsindsigt, bliv inspireret og få forbindelser.

TID: 24. maj 2023, kl. 9.30 - 16.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M.

MÅLGRUPPE: Robotvirksomheder, Hospitaler, øvrige med interesse for automatisering og robotteknologi.

PRIS: 250 kr.

TILMELDING: Tilmeld dig her, senest 17. maj 2023.

Automationsløsninger i sundhedsvæsenet udgør et kæmpe potentiale for arbejdskraftbesparende og personale-aflastende teknologi. Men udviklingen af løsninger kommer ikke af sig selv.

 • Sundhedsvæsnet udgør ikke et særligt interessant marked for virksomheder, og virksomhederne har masser af andre mere lukrative markeder at satse deres sparsomme ressourcer på
 • Der mangler prioritering, risikovillighed og penge på bordet, hvis værdien ved automationsløsninger skal komme ud i virkeligheden og skabe værdi ift. sundhedsvæsenets store udfordringer inden for rekruttering og fastholdelse af personale
 • Det er ikke nok at pilotteste. Der er brug for en strategisk og systematisk satsning og risikovillighed.

Hospital Automation Summit er et tilbagevendende event hvor indkøbere, implementeringsenheder, brugere og producenter af robot og automationsteknologi mødes, inspireres og ikke mindst diskuterer udfordringer og potentialet for automatiseringsløsninger på hospitaler.

Program (opdateres)

9:00 – 9:30 Indtjekning, let morgenmad, netværk og besøg udstillingen

9:30 – 12:00 Formiddagens program begynder

 • Velkomst ved Stephanie Lose
 • Inspirationsoplæg ”Fremtidens Hospital Automation”
 • Keynote ved Peder Søgaard-Pedersen, Underdirektør, Dansk Industri, Life Science
 • Paneldebatten: ”Hvordan sikrer vi, at sundhedssektoren får gavn af virksomhedernes innovative løsninger til at løse de store udfordringer, og hvilke barrierer skal vi sammen rydde af vejen”.

12:00 – 13:00 Frokost, udstilling og networking

13:00 – 15:00 Eftermiddagens program

 • Oplæg fra hospitaler i Danmark om f.eks. krav og ønsker til løsninger samt information om, hvordan de udvikler, indkøber og implementerer løsningerne
 • Oplæg om offentligt-privat innovation.

15:00 – 15:30 Networking

16:00 Tak for i dag og på gensyn.

Louise Halgaard Godfredsen, Syddansk Sundhedsinnovation, er moderator.

Hvad får du ud af at deltage?

For dig, som kommer fra en virksomhed:

 • Få adgang til beslutningstagerne i sundhedsvæsenet/på hospitalerne, hvor I kan gøre opmærksom på problemstillinger ift. at udvikle og levere automationsløsninger til hospitalerne
 • Få indsigt i, hvad der rør sig i sundhedsvæsenet og på hospitalerne i forhold til behov og udfordringer
 • Få indblik i ønsker og krav til automationsløsninger på hospitalerne i Danmark
 • Bliv matchet med relevante hospitaler for din automationsløsning
 • Få mere viden om, hvad du skal være opmærksom på, når du indgår i OPI-projekter med hospitaler
 • Få mulighed for at pitche/udstille din løsning for repræsentanter fra hospitaler på tværs af Danmark.

For dig, som kommer fra en region/hospital:

 • Få indsigt i automationsløsningers potentiale til at aflaste og understøtte sundhedspersonale
 • Få indsigt i, hvorfor de innovative og værdiskabende automatiseringsløsninger lader vente på sig, og hvad der skal til
 • Få inspiration til, hvordan det kan blive din region eller hospital, der knækker koden og får succes med indkøb, implementering og drift af automationsløsninger
 • Bliv klogere på, hvad der skal til for at flere virksomheder vælger at satse deres udviklingsinvesteringer i at løse sundhedsvæsenets udfordringer
 • Få kontakt til virksomheder, der har interesse i at udvikle automationsløsninger til hospitaler ét sted
 • Netværk og del erfaringer med andre hospitaler.

Udstil din automatiseringsløsning

Som virksomhed vil du få mulighed for at fremvise din automatiseringsløsning og møde potentielle kunder, samarbejdspartnere og beslutningstagere fra hospitaler.

Der er 20 udstillingspladser. Er du interesseret i en plads, så kontakt Louise Daugbjerg-Pedersen
Danish Life Science Cluster, ldp@danishlifesciencecluster.dk.

Arrangører

Centre for Clinical Robotics, Danish Life Science Cluster, Odense Robotics
OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus, Syddansk Sundhedsinnovation, Teknologisk Institut

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Specialkonsulent, projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU01V