Skip til primært indhold

Arbejdskraftsfrigørende teknologi

Syddansk Sundhedsinnovation inviterer til temadag om arbejdskraftsfrigørende teknologi på sygehusene.

TID:  1. februar 2024, kl. 11.30 - 15.00.

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, 5230 Odense M

MÅLGRUPPE: Klinikere og andet sygehuspersonale, som interesserer sig for, arbejder med eller understøtter frigørelse af arbejdskraft ved indkøb/implementering af teknologi.

TILMELDING:  Tilmeld dig her. Deltagelse er gratis.

Innovation og digitale teknologier skal frigøre arbejdskraft i sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet står overfor udfordringer med mangel på arbejdskraft. Teknologi og digitalisering er nogle af de værktøjer, der skal være med til at løse dem.

Kurt Espersen byder velkommen

Region Syddanmarks sundhedsdirektør Kurt Espersen indleder temadagen. Han uddyber strategierne og de fælles indsatser i Region Syddanmark. Kurt opridser også retningen for regionernes fælles arbejde med arbejdskraftsfrigørende løsninger.

Vidensdeling og dialog på tværs

Til temadagen får du konkrete eksempler på løsninger samt inspirationsoplæg til det videre arbejde med at implementere gode løsninger.

Temadagen er den første af flere, som sætter fokus på området.

Der bliver også mulighed for at give input til kommende temadage og behovet for vidensdeling om arbejdskraftsfrigørende teknologi på sygehusene

Kontakt

Trine Egsgård Køhn

Konsulent

Digital Innovation


29 16 49 93 Trine Egsgård Køhn på LinkedIn
APPFWU01V