Skip til primært indhold

Etniske minoriteters kendskab til og brug af sundhed.dk – Pilotundersøgelse

Undersøgelse i samarbejde mellem Sundhed.dk og Syddansk Sundhedsinnovation, som skal afdække etniske minoriteters kendskab til og brug af sundhed.dk

Et brugerorienteret sundhedsunivers for alle

Sundhed.dk’s vision er at være et brugerorienteret sundhedsunivers for alle.

Undersøgelser indikerer, at etniske minoriteter ikke har samme forudsætning for at navigere i det digitale sundhedsvæsen som etniske danskere. Det er en udfordring i forhold til et stadigt mere digitaliseret sundhedsvæsen.

Hvis etniske minoriteters navigation i sundhedsvæsenet kan understøttes bedre, kan det aflaste sundhedsfaglige.

For at nå dette mål, ønsker Sundhed.dk at opnå dybere indsigt i adfærd og oplevelser hos ikke-etniske danskere i forhold til at tilgå sundhedsoplysninger og benytte sundhedsløsninger. En indsigt som skal være med til at understøtte et sundhed.dk, der er mere tilgængeligt for ikke-etniske danskere.

 

For at nå dette mål gennemfører Sundhed.dk og Syddansk Sundhedsinnovation en pilotundersøgelse, der skal give dybere indsigt i adfærd og oplevelser hos ikke-etniske danskere i forhold til at tilgå sundhedsoplysninger og benytte sundhedsløsninger. En indsigt som skal være med til at understøtte et sundhed.dk, der er mere tilgængeligt for ikke-etniske danskere.

Formål

Projektets formål er at lave en kvalitativ undersøgelse af:

  • Hvordan borgere med etnisk minoritetsbaggrund tilgår oplysninger om sundhed, sygdom og behandling. Her er fokus på både vestlige og ikke-vestlige indvandrere/flygtninge og forskellige socioøkonomiske grupper.
  • I hvilket omfang de benytter digitale sundhedsløsninger, primært sundhed.dk
  • Hvordan de oplever de digitale sundhedsløsninger, de benytter, med primært fokus på sundhed.dk 
  • Hvad siger eksperter på området om borgerne, deres digitale kompetencer og mødet med sundhedsvæsenet

Desuden skal projektet via desk research undersøge eksisterende viden på området om målgruppen samt potentialer for øget webtilgængelighed

Gevinster

  • Sundhed.dk forventes at få et styrket beslutningsgrundlag ift. at målrette deres digitale løsninger og kommunikation yderligere mod borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Heri forventes også et godt grundlag for fremadrettet samarbejde med parter ift. Målgruppen
  • Syddansk Sundhedsinnovation/Region Syddanmark forventes at få adgang til indsigter, som kan give værdi ift. initiativer til at mindske ulighed i sundhed og forbedre borgeres/patienternes digitale kompetencer, fx i Det Digitale Sundhedscenter, virtuel fødselsforberedelse mv. 
  • Hvis undersøgelsens resultater bringes i spil i udviklingsprojekter forventes borgere med etnisk minoritetsbaggrund at få lettere adgang til viden om sundhed og sygdom og derigennem at få øget patient empowerment og compliance ift. forebyggelse og behandling.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

Opgaverne i forbindelse med pilotundersøgelsen er at levere en rapport med indsigter på baggrund af ca. 12 kvalitative interviews (hvoraf 5 optages) med borgere, 5-6 ekspertinterviews og desk research. Fokus vil være på: Uopfyldte behov hos borgerne; Mulighedsrum ift. videre udvikling; Og inspiration til digitalt design/kommunikation

Samarbejdspartnere

  • Sundhed.dk er projektejer
  • Syddansk Sundhedsinnovation.

Kontakt

Randi Lehmann Boesen

Innovationskonsulent, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


30 27 26 20 Randi Lehmann Boesen på LinkedIn
APPFWU02V