Skip til primært indhold

Digital sundhed er ikke let for alle

Sundhed.dk og Syddansk Sundhedsinnovation har undersøgt, hvordan borgere med etnisk minoritetsbaggrund finder rundt i sundhedsvæsenet og finder deres sundhedsoplysninger digitalt

I Syddansk Sundhedsinnovation er vi glade for sammen med sundhed.dk med undersøgelsen at sætte fokus på de udfordringer som øget digitalisering også kan føre med sig. Undersøgelsen giver viden, som skal sættes i spil, når vi udvikler digitale sundhedsløsninger.

Mange har brug for hjælp til det digitale. Blandt andet en del ældre mennesker og folk med funktionsnedsættelser. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen drejer det sig om 17-22% af befolkningen.

Blandt borgere med etnisk minoritetsbaggrund er der også mange, der har svært ved det at være digitale borgere. De har ikke nødvendigvis de samme forudsætninger som etniske danskere. De mangler ofte kendskab til det offentlige system, og kan være hæmmet af sprogbarrierer og kulturforskelle.

Sundhed.dk har sammen med Syddansk Sundhedsinnovation undersøgt, hvordan borgere med etnisk minoritetsbaggrund finder rundt i sundhedsvæsenet, finder deres sundhedsoplysninger digitalt og bruger sundhedsløsninger på sundhed.dk.

Den viser blandt andet, at det kan være svært for dem at vide, hvem de skal kontakte, og hvor de skal søge viden. Desuden kommer mange fra lande, hvor sundhedsvæsenet er skruet anderledes sammen og spiller en anden rolle.

”Vi skal sikre, at der er lige adgang for alle. Det gælder både etniske minoriteter, men også andre, der kan have svært ved at bruge sundhed.dk på grund af funktionsnedsættelser eller fordi de ikke har så nemt ved det digitale. Vi vil derfor bruge det, som undersøgelsen viser os til at gøre det lettere for alle at tilgå deres sundhedsoplysninger digitalt,” siger Lars Gaardhøj, der er formand for sundhed.dk’s bestyrelse.

Hovedparten af undersøgelsens anbefalinger gavner ikke kun borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Det er en hovedpointe i undersøgelsen, at man ved at implementere anbefalingerne også hjælper den femtedel af befolkningen, som Digitaliseringsstyrelsen har identificeret har svært ved at klare sig som digitale borgere.

Pilotundersøgelsen er gennemført i perioden december 2021 til april 2022, hvor der er blevet lavet interviews med elleve borgere med etnisk minoritetsbaggrund fra ni forskellige lande, fem sundhedsfaglige og tolv eksperter.

Kontakt

Randi Lehmann Boesen

Specialkonsulent, antropolog, udviklingskoordinator

Brugercentreret Innovation


30 27 26 20 Randi Lehmann Boesen på LinkedIn
APPFWU01V