Skip til primært indhold

Grønne Hospitaler på Christiansborg

Syddansk Sundhedsinnovation og Projektorganisationen for Byggeri og Grøn Omstilling fra Region Syddanmark deltog ved konferencen om Grønne Hospitaler på Christiansborg

Den spændende konference var arrangeret af Danske Regioner og de fem danske regioner, og det var en stor succes. Der var fuldt hus til det overbookede arrangement, hvor paneldebatter og gode eksempler på projekter diskuterede, hvordan vi sammen fremmer den grønne omstilling på de danske hospitaler.

Der var særligt fokus på det faktum, at den største andel af CO2-udledningen på landets hospitaler, hele 84 %, kommer fra vores indkøb. Derfor er det her, der kan skabes den største effekt, hvis vi for alvor vil reducere vores CO2-udledning.

Mads Duedahl, næstformand i Danske Regioner indledte dagen med at understrege, at det største potentiale lige nu er at gå fra politisk vilje til lokal implementeringskraft.

Alle regionerne er i gang med gode initiativer, og det er vigtigt, at vi bliver bedre til at genbruge viden og skalere gode løsninger. Der er en tendens til, at hver region opfinder sit eget. Men hvis vi skal sikre en stor effekt, skal det ske på tværs af regionerne. Ligesom regionerne f.eks. har arbejdet på fælles nordiske kriterier for bæredygtig emballage . Det skaber en relevant volumen for markedet.

I programmet var Region Syddanmark repræsenteret af både Karsten Uno Petersen, regionsrådsmedlem og Formand for Udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling, og lægelig direktør Michael Dall fra OUH.

Region Syddanmark har stort fokus på grøn omstilling og har organiseret sig i lead-områder, hvor hvert sygehus i regionen har ansvaret for et emne på tværs af regionen. F.eks. er Odense Universitetshospital lead på laboratorieområdet og bæredygtig medicin. Her er OUH netop i gang med vigtige pilotprojekter, som skal understøtte Regionsrådets mål om mere cirkulære og bæredygtige sygehuse.

Projekt Genanvendelse af blodprøverør skal undersøge, om det er muligt at genanvende plastik fra blodprøverør. Og i forhold til bæredygtig medicin er der bl.a. fokus på at nedbringe medicinspild og at skifte spray inhalatorer ud med pulver-inhalatorer.

Ved konferencen præsenterede Michael Dall Region Syddanmarks lead-områder og de to projekter, og de forventninger man har til dem. 

Genanvendelse af blodprøveglas

Projektet går ud på at afdække potentialet for genanvendelse af PET-plast i blodprøverør med henblik på at udvikle en cirkulær model for blodprøverør. Og slutmålet er, at PET-materialet fra blodprøverør bevares i kredsløbet frem for at blive bortskaffet og brændt som risikoaffald.

Projektet har i første fase fokus på proof-of-concept, hvor resultaterne på den ene side anvendes til at kvalificere løsninger i genanvendelsen af blodprøverør, og samtidig skaber viden om potentialer ift. andre plastholdige produkter i risikoaffaldsfraktionen på sygehusene.

Stop medicinspild

Projektets formål er at generere viden om og identificere områder med medicinspild i klinikken. Viden fra projektet bliver anvendt til at udvikle et koncept og igangsætte indsatser, der nedbringer medicinspild på tværs af regionens sygehuse. Projektet vil afdække områder med medicinspild på Odense Universitets (OUH) afdelinger i Svendborg og kvalificere resultaterne på OUH Odense. Planen er, at erfaringen med afdækningen og initiativer til indsatser kan udrulles til øvrige sygehuse i Region Syddanmark.

Slutmålet er at optimere og reducere forbruget ved at nedbringe regionens medicinspild.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle

SDSI er partner i begge projekter. Caroline Strudwick, Syddansk Sundhedsinnovation, står på vegne af OUH for projektledelse og partnerskab i Genanvendelse af blodprøverør, og understøtter proces og formidling i Stop Medicinspild. Stine Poulsgaard, Syddansk Sundhedsinnovation, bidrager med viden om cirkulære modeller og faciliterer innovationsprocesser i begge projekter.

Kontakt

Caroline Strudwick

Projektleder

Innovativt Byggeri og Drift


40 24 75 87 Caroline Strudwick på LinkedIn

Stine Poulsgaard

Innovationskonsulent

Innovativt byggeri og drift


29 12 08 05
APPFWU01V