Skip til primært indhold

Det Digitale Sundhedscenter – En digital læringsrejse

På årets Off Dig 2023 fortalte Syddansk Sundhedsinnovation om den digitale læringsrejse med Det Digitale Sundhedscenter og appen Mit Liv - min sundhed

Flere borgere lever med kronisk sygdom

Flere og flere borgere lever med kronisk sygdom, og det er kommunernes opgave at give disse borgere forebyggelsestilbud om fx sygdomsmestring.

Hidtil har dette tilbud oftest været et fysisk, holdbaseret tilbud, hvor borgerne skal møde op på bestemte tidspunkter i kommunens lokaler. Denne ensidige måde at organisere tilbuddet harmonerer dårligt med borgernes mange forskellige behov og individuelle livssituationer.

Partnerskab bag Det Digitale Sundhedscenter

Digitale løsninger tilbyder en anden tilgængelighed og fleksibilitet. I 2013 etablerede en række kommuner, patientforeninger og Region Syddanmark derfor med støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet Det Digitale Sundhedscenter.

Partnerskabet har siden med støtte fra Sundhedsstyrelsen, TrygFonden og Sygeforsikringen Danmark igangsat en række projekter med fokus på udvikling af digitale forløb til borgere med diabetes, KOL, hjertesygdom, kroniske smerter eller behov for støtte til sunde vaner eller rygestop. Tilbuddene formidles via appen Mit liv – min sundhed.
Partnerskabet består af mere en 20 kommuner, Region Syddanmark samt fire patientforeninger.

Det Digitale Sundhedscenter favner en bred målgruppe og inddrager borgere i deres forløb på en måde, der er tilpasset borgerne og ikke systemerne. Det Digitale Sundhedscenter muliggør, at mange flere borgere får indsigt i deres eget helbred og konkrete værktøjer til at fremme deres sundhed eller mestre deres liv med en kronisk sygdom. Forløbene i appen Mit liv – min sundhed tager udgangspunkt i og kan tilpasses den enkelte borgers hverdag, aktuelle situation og motivation.

Udviklingen af Det Digitale Sundhedscenter og appen Mit liv – min sundhed har fundet sted i et partnerskab på tværs af sektorer, og borgerne har været involveret i hele processen fra behovsafdækning og ide-generering til udvikling af design og indhold samt i evaluering af løsningen.

Driften og videreudviklingen af Det Digitale Sundhedscenter finansieres af kommunerne i fælleskab. Syddansk Sundhedsinnovation er ansvarlig for projektledelse, programledelse og drift.

Key take-aways:

1. Hvordan bygges borgernes læringsforløb op

Borgernes forløb består af en blanding af digitale forløb og feedback fra sundhedsprofessionelle ved samtaler undervejs i forløbet.
Forløbene er sammensat af videoer med erfaringer fra andre borgere i samme situation, animationsvideoer som formidler kompleks viden på en simpel måde, videoer og podcasts med fagpersoner samt interaktive øvelser.

Målet er at støtte borgernes læringsrejse, så de kan omsætte viden til konkrete handlinger i hverdagen.

2. Hvilke erfaringer og læringer har partnerskabet gjort sig undervejs

Undervejs har løsningen flere gange været tilpasset på baggrund af evalueringer og feedback fra borgere og sundsprofessionelle. Oplægget vil således også give et indblik i partnerskabets egen læringsrejse og erfaringer med at implementere konceptet.

3. Hvad viser evaluering af projekterne

Projektet er evalueret af flere omgang, og på OFF DIG 2023 kan de nyeste resultater fra 2022/2023 (baseret på spørgeskemaer, fokusgrupper og statistik fra brug af appen) præsenteres.

Kontakt

Anna-Britt Krog

IT-projektleder

Digital Innovation


30 43 31 72 Anna-Britt Krog på LinkedIn
APPFWU02V