Skip til primært indhold

Brochurer om offentlig-privat innovation - OPI

Syddansk Sundhedsinnovation lancerer nye brochurer om offentlig-privat innovation - OPI

Region Syddanmark har i en årrække arbejdet for at skabe gode rammer for at udveksle viden og konkrete udviklingsaktiviteter i samarbejde mellem virksomheder og regionens sygehuse.

For virksomheder kan offentlig-privat innovationssamarbejde være en måde at afprøve og produktmodne løsninger i den kliniske hverdag.

For sygehusene kan et OPI-forløb være med til at afklare, hvordan en ny teknologi eller løsning fungerer og evt. være med til at optimere patientforløb og – behandling.

Syddansk Sundhedsinnovation har derfor udarbejdet to brochurer, der beskriver hvordan man indgår i OPI-forløb. Der er en brochure henvendt til virksomheder og en brochure henvendt til medarbejdere på regionens sygehuse.

I brochurerne kommer vi blandt andet ind på:

  • Hvad er OPI? Her beskrives de overordnede rammer for et OPI-samarbejde
  • Initiativerne En indgang og Trial Nation, som hjælper virksomheder med at skabe kontakt til relevante kliniske afdelinger med henblik på samarbejde, test og afprøvning
  • Elementer man skal være opmærksom på, når man indgår i et OPI-samarbejde
  • Redskaber og yderligere information
  • Hvad Syddansk Sundhedsinnovation kan bidrage med i et OPI-forløb
  • En OPI-case, der viser, hvad man kan få ud af samarbejdet.

Vi håber det hjælper dig, der gerne vil i gang med offentlig-privat innovationssamarbejde.

Og har du brug for yderligere information om mulighederne, er du velkommen til at kontakte Syddansk Sundhedsinnovation.

Kontakt

Mathias Dahl Hoppe

Innovationskonsulent og teknoantropolog

Innovativt Byggeri og Drift


23 60 72 56 Mathias Dahl Hoppe på LinkedIn
APPFWU01V