Skip til primært indhold

Syddanmark - Et unikt økosystem for robotteknologi til sundhedssektoren

Syddanmark har en unik international styrkeposition inden for robotteknologi til sundhedssektoren. Det er vigtigt fortsat at pleje og styrke det syddanske økosystem, da robotteknologi og automationsløsninger har et stort potentiale til at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen

Det viser en netop offentliggjort analyse "Det syddanske økosystem for robotteknologi til sundhedssektoren”, som Region Syddanmark har iværksat.

Læs hele rapporten "Det syddanske økosystem for robotteknologi til sundhedssektoren.”

Analysen kortlægger økosystemets aktører og dets styrker og udviklingspunkter – hvad fungerer godt, og hvad bør styrkes.

I forlængelse af kortlægningen giver analysen en række konkrete forslag, der fremadrettet kan styrke økosystemet.

Analysens resultater

Syddanmark har en unik international styrkeposition inden for robotteknologi til sundhedssektoren i kraft af de mange fremstillingsvirksomheder og organisationer, der holder til i og bidrager til Syddanmarks økosystem for teknologiområdet.

Der er imidlertid behov for fortsat at styrke betingelserne for dette økosystem for robotteknologi til sundhedssektoren, da sektoren i dag mangler arbejdskraft. Et behov som forventes at vokse i fremtiden. Robotteknologi og automationsløsninger forventes at kunne bidrage til sundhedssektoren ved at varetage en række funktioner, der frigør eksisterende personaleressourcer til andre opgaver og ved at løfte kvaliteten af specifikke behandlinger og at skabe bedre arbejdsmiljø for de ansatte.

Rapporten analyserer det syddanske økosystem for robotteknologi til sundhedssektoren. Det omfatter en analyse af økosystemets aktører og deres relationer og eksisterende styrker og udviklingspunkter for økosystemet. Rapporten præsenterer otte initiativer, der kan styrke forskellige aspekter af økosystemet, og afrundes med refleksioner over, hvordan initiativerne kan kombineres til en samlet vision for økosystemet.

Rapporten anfører, at økosystemets fremtid afhænger af langt flere aktører end blot de offentlige. De otte initiativer er derfor heller ikke (kun) policy-anbefalinger til offentlige aktører. De sigter i lige så høj grad til de private, uanset om det er virksomhederne, erhvervsklyngerne, fondene eller andre. For at økosystemet skal fungere optimalt, kræver det et samarbejde mellem offentlige og private aktører, og ansvaret for dets fremtid kan ikke alene placeres på den ene banehalvdel.

Særlige styrkeforhold i økosystemet

Analysen har identificeret seks særlige styrkeforhold i økosystemet:

 1. Det industrielle robotmiljø
 2. De relevante uddannelser
 3. Det stærke og åbne netværk
 4. Udviklings- og forskningsmiljøet
 5. Brandet ”Odense Robotby”
 6. Ildsjælene i investeringsmiljøet.

Seks udviklingspunkter for økosystemet

I forlængelse styrkeforholdene blev der identificeret seks udviklingspunkter for økosystemet:

 1. Udfordringer med skalering af robotløsninger
 2. Behovet for stærkere dialog mellem kliniske behov og teknologiske løsninger
 3. Behovet for større vægtlægning på kommercielle hensyn ved udviklingsprojekter
 4. Udfordringer med flådestyring og integration af forskellige robotsystemer, som konsekvens af de forskellige it-systemer i brug blandt leverandørerne
 5. Behovet for at sikre fortsat eksternt input til økosystemet, så det løbende tilføres nye ressourcer
 6. Manglende klarhed om test- og dokumentationskrav for robotteknolog til sundhedssektoren.

Initiativer til styrkelse af økosystemet

For at adressere udviklingspunkterne og styrke økosystemet, identificerer rapporten otte initiativer, som udgør specifikke nedslag på områder, hvor økosystemet kunne styrkes.

 1. Forsknings- og innovationsmidler
 2. Etablering af et internationalt testmiljø
 3. Virksomhedsrådgivning om sundhedssektoren og business cases
 4. Åbne IT-standarder
 5. Etablering af et teknologiforum
 6. Rådgivning om CE - Det syddanske økosystem for robotteknologi til sundhedssektoren godkendelse
 7. Fokus på kommerciel skalering i udviklingsprojekter
 8. Markedsføring af ”Odense Robotby.”

En række af initiativerne kan kombineres til en samlet vision for det syddanske økosystem, der for alvor kan sætte Syddanmark på verdenskortet, som et internationalt centrum for robotteknologi til sundhedssektoren.

Denne vision har som sit omdrejningspunkt oprettelsen af et internationalt testmiljø, hvor danske såvel som internationale virksomheder og sygehuse kan afprøve nye robotteknologier og skaffe dokumentation for deres effekt i en virkelighedstro ramme. Testmiljøet kan blive en ressource for viden- og uddannelsesinstitutioner. At forfølge denne samlede vision vil kræve omfattende ressourcer og strategisk vilje, men lykkes det, vil det også etablere et unikt internationalt sundhedsfagligt og teknologisk miljø

Om Økosystemanalysen

Analysen er iværksat af Region Syddanmark, Regional Udvikling Sundhedsinnovation og Kultur og Teknologisk Institut, Analyse og Erhvervsfremme har udarbejdet rapporten.

Rapportens grundlag er en økosystemanalyse udført fra december 2022 til april 2023 af Teknologisk Institut.

Analysen er baseret på 26 interviews og to workshops med centrale aktører i økosystemet. På baggrund af undersøgelsen har Teknologisk Institut identificeret otte initiativer, der kan styrke rammerne for robotteknologi til sundhedssektoren.

Kontakt

Louise Halgaard Gotfredsen

Chefkonsulent, teamkoordinator

Innovativt Byggeri og Drift


21 79 14 04 Louise Halgaard Gotfredsen på LinkedIn
APPFWU02V