Skip til primært indhold

Brugercentreret design af FAMILIEDIALOG ved hjemme-hæmodialyse

Brugerinddragelse af patienter, familier og sundhedsprofessionelle i udvikling af en løsning, der kan styrke familiedialog

Formål

Formålet med projektet er, sammen med patienter og deres familier, at udvikle en løsning for familiedialog, som kan styrke familiens interaktion med hinanden, så de oplever resiliens.

Resiliens betegner evnen til sammen at tilpasse, vokse og håndtere modgang i en hverdag med en dialysekrævende nyresygdom. En hverdag, der kan være fyldt med oplevelsen af nedsat livskvalitet, social isolation, søvnforstyrrelser, seksuel dysfunktion, træthed og dårlig ernæringsstatus.

Hertil kommer psykiske og sociale påvirkninger, når man lever med en kronisk sygdom.

Hvad går det ud på?

Med brugerinddragelse af patienter i dialyse, deres familier og det sundhedsfaglige personale, udforsker og afdækker projektet oplevelser, perspektiver og behov relateret til sygdom, patientforløb og hverdagsliv.

I projektet vil der blive udviklet en løsning for familiedialog, der styrker familiens interaktion med hinanden, når familie bliver ramt af en dialysekrævende nyresygdom og understøtter patienten og familiens oplevelse af egen modstandskraft og ressourcer.

Løsningen vil indeholde et design, hvor patientens og familiens individuelle kendetegn, styrker og fremmende overbevisninger giver mulighed for at øge kræfterne i det levede hverdagsliv med kronisk sygdom og dialyse. En teknologisk løsning kan blive en del af designet.

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

 • At understøtte projektleder Pernille Kølholt Langekilde med processparring og procesunderstøttelse
 • At understøtte projektlederen i projektets tre faser: Afdækningsfasen, udviklingsfasen og test- og evalueringsfasen
 • At have særligt fokus på og bidrage til brugerinddragende metoder, som tilgodeser participative design principper, inden for områderne:
  • Overordnet procestilgang
  • Feltarbejde og brugerinddragelse
  • Analyse
  • Facilitering.

Samarbejdspartnere

 • Sygehus Lillebælt, Afdeling for Medicinske Sygdomme
 • Syddansk Sundhedsinnovation.

Projektperiode: oktober 2021 – oktober 2023.

Kontakt

Charlotte Maria Max

Innovationskonsulent

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 16 14 Charlotte Maria Max på LinkedIn

Svenja Jaffari

Innovationskonsulent, cand.it., ph.d

Innovativt byggeri og drift


23 24 59 17 Svenja Jaffari på LinkedIn
APPFWU02V