Skip til primært indhold

Personalet i psykiatrien bruger mest mulig tid sammen med patienterne

Med konceptet FrontOffice i Psykiatrien arbejder personalet tættere på patienterne og bruger mest mulig tid sammen med dem

Traditionelt tilbringer personalet meget tid i kontorområdet. Kontoret er ankeret, hvorfra dagens opgaver igangsættes og dokumentationsopgaver, telefonsamtaler, faglig sparring osv. udføres.

I en FrontOffice-tilgang trækkes mange af dagens kontoropgaver ud i nærheden af fællesarealerne, så tiden bruges værdifuldt sammen med patienterne. Det kan fx være fællesområder som tv-stue og spiseområde, patientstue, atriumgården eller nicher rundt på afsnittet.

FrontOffice er både en tilgang, et mindset og en kultur, samtidig med, at det beskriver en fysisk placering på det psykiatriske afsnit, nemlig der, hvor patienterne er.

Inspiration til forankring og forslag til implementering

Næsten 70 deltagere, medarbejdere og ledere fra de seks psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark, var mødt op i Kolding til en temadag den 7. november 2022, der skulle understøtte forankring af FrontOffice på tværs af Psykiatrien i Region Syddanmark. Temadagen skulle både give et syn på FrontOffice som en kulturændring og inspirere til hvordan forandringstiltag implementeres hensigtsmæssigt og lokalt på de enkelte psykiatriske afsnit. Herudover var der mulighed for at erfaringsudveksle og dele læringer på tværs af de afdelinger og afsnit.

Anne Mette Vind, sygeplejefaglig direktør gav en indflyvning til dagen og baggrund for, hvorfor Region Syddanmark har afsat 16 mio. kr. til at indrette og tilpasse regionens døgnafsnit, så de i højere grad understøtter et personale i front.

FrontOffice, som er anbefaling 24 i Psykiatriplanen, fokuserer på nærvær – at personalet på psykiatriens døgnafsnit i højere grad skal være tilgængelige for patienterne.

Hun lagde vægt på, at FrontOffice betyder, at den fysiske indretning og arbejdstiden tilrettelægges, så personalet bruger mest mulig tid sammen med patienterne. At dagens opgaver så vidt muligt løses, der hvor patienterne er, og at medarbejderen – hvor det giver mening og værdi – dokumenterer tidstro sammen med patienten.

- Erfaringsmæssigt viser det sig, at FrontOffice bidrager til færre konflikter og dermed større tryghed for patienterne. Færre situationer, hvor der er risiko for tvang og et bedre arbejdsmiljø for personalet.

FrontOffice – Hvad, hvorfor og hvordan?

Jimmy Caspersen, oversygeplejerske i psykiatrien, lagde ud med en kort gennemgang af FrontOffice med udgangspunkt i implementeringsguiden PSYKIATRIENS GUIDE TIL FrontOffice - en tilgang og egne erfaringer med at implementere FrontOffice på psykiatrisk døgnafsnit i Odense.

Brugerperspektiv på værdien af FrontOffice

Karen Høgh er peer medarbejder og tidligere patient i psykiatrien. Hun gav indblik i egne erfaringer i psykiatrien, og hun forklarede sine og patienternes forventninger til mere nærvær og tættere kontakt til plejepersonalet. Især også i forhold til det at være fælles om fx dokumentation, når man gør brug af FrontOffice. 

- Det er ekstrem effektiv psykiatrisk sygepleje at arbejde FrontOffice orienteret, lød det fra Karen Høgh.

Fra intention til handling

Hvordan får man det til at ske? Hvordan kan man bruge adfærdsledelse til at komme fra intention til handling og skabe implementering med mening, og resultater i forhold til FrontOffice?

Henrik Dresbøll er adfærdsdesigner, forfatter og ekspert i at opnå større effekt med forandringsprocesser, omlægning af vaner og adfærdsforandring gennem indsigt i menneskelig adfærd.

Ifølge Henrik Dresbøll handler det i høj grad om, at lederne går foran og udfører adfærdsledelse. De skal som ledere skaber forudsætninger for FrontOffice bliver en del af hverdagen. Lederne skal gå foran og lede den kulturændring, der kræves når arbejder skal ske med nye tilgange og i nye rammer.

- Adfærdsledelse handler om at opnå resultater sammen med og gennem andre og få det til at ske, der ikke sker af sig selv via mikrohandlinger. […] Gå småt, gå bredt, gå hurtigt, og gå igen - for at få adfærdsforandringer til at ske med mening, handling og resultat.

Workshop

Temadagens anden del bestod af workshops ledet af Syddansk Sundhedsinnovation. Her redegjorde ledere og medarbejdere på tværs af de forskellige psykiatriske afdelinger og afsnit og på baggrund af øvelser, over svarene på tre centrale spørgsmål:

  • HVORDAN organiserer I jer som afsnit, fx indretning, roller, samspil mellem kollegaer, teknisk udstyr, møder - så det understøtter FrontOffice-tilgangen?
  • HVORFOR valgte I at arbejde med FrontOffice på den måde?
  • HVEM tog ansvaret for den måde I gjorde det på? Og hvordan gjorde de konkret det?

Workshoppen gav anledning til at udveksle hvad man har prøvet på det enkelte afsnit, og hvor langt man er kommet. Nogle indsatser eller mikrohandlinger var ens på tværs af de seks arbejdsgrupper, og nogle var nye og gav anledning til læring på tværs.

For eksempel havde flere afdelinger integreret FrontOffice i deres tavlemøder, udpeget ambassadører og ildsjæle og indrettet sig forskelligt fx med siddekrog og rulleborde.

Der var enighed om, at FrontOffice er en vigtig tilgang, der skal bredes ud og tilpasses det enkelte afsnit.

- Det med at få at vide, at det virker [på fx et afsnit i Esbjerg], det gør faktisk en forskel, når man skal hjem og implementere det hos sig selv. Så, vi tager de gode historier med. […] Også, at det er en proces, vi aldrig helt slipper. Vi kan ikke hvile på laurbærrene, når vi først har implementeret, siger en oversygeplejerske efter workshoppen.

Kontakt

Svenja Jaffari

Innovationskonsulent, ph.d. i produktdesign

Innovativt byggeri og drift


23 24 59 17
APPFWU01V