Skip til primært indhold

Test af standardrum til det nye Odense Universitetshospital

Lorem ipsum

I forlængelse af dispositionsforslaget for det nye OUH, blev det via test i fuldskala mockups løbende undersøgt, om dimensioneringen af standardrum som patientstuer og ambulatorier var egnede til at rumme det forventede udstyr og inventar og være gode rammer for fremtidens patienter og kommende arbejdsgange.

Fuldskala modeller af fremtidens standardrum

I Syddansk Sundhedsinnovations haller blev der bygget modeller af fremtidens standardrum.

På forhånd beskrevne arbejdsgange blev afprøvet i scenariespil med klinikere og udvalgte patienter, mens det blev observeret og efterfølgende diskuteret. 

Anbefalinger blev videregivet til projektorganisationen for det nye OUH. 

Inddragelse skaber ejerskab

Inddragelse af klinikere og patienter bidrog til, at der blev etableret ejerskab til at bruge en fleksibel operationsstuen på tværs af de kirurgiske specialer. 

Testen medvirkede til konkrete forslag til ændringer, som gjorde stuen mere funktionel i praktisk brug.

- Test i 1:1 mock up afspejler virkeligheden på en helt anden måde end en plantegning gør. Vi får sat dimensioner på udstyret og får en visuel fornemmelse af arbejdsgange, som kan forebygge helt banale fejl, overlæge Jørgen Fisker Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitet

Syddansk Sundhedsinnovations leverancer

  • Byggeri af mockups
  • Forberedelse, beskrivelse og facilitering af scenariespil
  • Koordinering af alle aktører.

Projektperiode: 2012 - 2027

Kontakt

Kristine Nielsen

Specialkonsulent, arkitekt

Innovativt Byggeri og Drift


29 20 22 04
APPFWU02V