Skip til primært indhold

Interreg Østersøen (Baltic Sea region)

Interreg-programmet for Østersøen fokuserer på udvikling af makroregionen omkring Østersøen, hvilket i alt tæller 11 lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Polen og Tyskland.

Ansøgningsfrist 2023:

CORE PROJECTS
Frist for projekt ide: 14/02 2023
Frist for ansøgning: 14/03 2023

SMALL PROJECTS
Frist for projekt ide: 5/01 2023
Frist for ansøgning: 26/01 2023

Interreg-programmet for Østersøen fokuserer på udvikling af makroregionen omkring Østersøen, hvilket i alt tæller 11 lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Hviderusland, Polen og Tyskland.

Programmet er opdelt i følgende fire indsatsområder: 

  • Innovative samfund – herunder resiliente økonomier og effektive offentlige tjenester
  • Vand-smarte samfund – herunder bæredygtigt vandforbrug, forurening og blå økonomi
  • Klimaneutrale samfund – herunder cirkulær økonomi og grøn transport
  • Cooperation governance – Interreg Østersøen støtter samarbejdet mellem EU-finansierede projekter.

Projekter skal involvere minimum tre partnere fra Østersøsregionen. Det anbefales at involvere partnere fra så mange af de syv deltagende lande som muligt.

Der er to størrelser af projekter:

Small-scale projekter med budget på max. 500.000 euro, 24 måneders varighed og med en mindre kompliceret ansøgningsformat.

FUNDINGPROCENT: 80%

Almindelige projekter:  Større og længerevarende projekter med et mere kompliceret ansøgningsformat med budget defineret ud fra aktiviteter (intet max. budget).

Læs mere hos Interreg Østersøen (Baltic Sea region)

APPFWU01V