Opstart

Tidligt i udviklingsprocessen dukker der ofte mange spørgsmål op. Er det nu en god idé? Vil det hænge økonomisk sammen? Findes der interesserede samarbejdspartnere? Hvordan får jeg kontakt til et sygehus? Hvordan planlægger jeg udviklingen fra idé til implementering?

Uanset hvilke spørgsmål, du måtte stille, er vi klar til at rådgive dig.

Afdækning af behov

Vores DNA er brugercentreret. Det vil sige, at vi altid inddrager brugernes perspektiv. Vi sætter os i patienternes, medarbejdernes, borgernes eller de pårørendes sted. Det gør vi blandt andet ved at undersøge behovene gennem interviews, observationer, workshops m.m. Det giver en forståelse for den verden, din løsning skal fungere i og de mennesker, der skal bruge den. Ved at afdække behovene på et tidligt stadie er det som udvikler/producent lettere at stille skarpt på, hvad der virker i virkeligheden.
Samtidig kan det have en afsmittende effekt at involvere potentielle brugere på et tidligt stadie. Der skabes et engagement og ejerskab, som er altafgørende, når løsningen er færdigudviklet og skal implementeres.

Brugerinvolvering

En god løsning giver mening for brugeren og skaber flere aha-oplevelser end frustrationer. I ved helt præcist hvordan patienternes hverdag ser ud, og vi kan være med til at tilpasse en løsning, der allerede findes på markedet, så den præcist er svaret på jeres behov.

En mulighed er at invitere brugerne med i en udviklingsproces. For eksempel til et fokusgruppeinterview, hvor du og din virksomhed får mulighed for at præsentere din løsning og stille brugerne opklarende spørgsmål. Eller i en idéudviklingsworkshop, hvor I involverer brugerne, slipper kreativiteten løs og lader dem give bud på, hvordan elementer af en løsning kan løses, så den spiller sammen med deres dagligdag. Mulighederne er mange og kan tilpasses lige præcis din situation. Formen finder vi frem til sammen, og faciliteringen kan du overlade til os, så du selv kan fokusere på at indsamle de guldkorn, brugerne kommer med.

Offentlig-privat samarbejde

Rammerne for offentlig-private samarbejde kan være svære at gennemskue. Et godt sted at starte er på www.opiguide.dk, hvor du finder case-eksempler og værktøjer. Men har du behov for yderligere sparring, står vi klar. Som en del af Én indgang fungerer vi som brobyggere mellem private leverandører og regionens sygehuse, socialområde og psykiatri. Vi giver blandt andet juridisk vejledning om OPI-aftaler og hjælper med at skabe adgang til sygehusene.

Én indgang til sygehuse

Ønsker du samarbejde med sygehus i Region Syddanmark? Syddansk Sundhedsinnovation varetager virksomheders adgang til sygehuse, psykiatri- og socialområdet. Det betyder, at vi hjælper dig og din virksomhed med at skabe den rigtige kontakt. Vi initierer og faciliterer samarbejder mellem private virksomheder om test og udvikling af medico- og velfærdsteknologi på sygehuse i regionen.

Fondsansøgninger

I Danmark alene er der 1360 fonde, som donerer midler til forskellige formål. Det er et stort ocean at navigere i, og kompasset kan være svært at følge. Men det er vi heldigvis. Med udgangspunkt i vores eget årshjul for funding rådgiver vi i fondsansøgninger. Vi hjælper dig i den rigtige retning ved at pege på relevante fonde, eller hjælper dig med skrivearbejdet, projektbeskrivelsen og identificering af mulige samarbejdspartnere.

Matchmaking

Er dine visioner større, end hvad dit eget setup kan bære? Så kan det være en idé at teame op med andre, som forstår din idé. Vores netværk er bredt og består blandt andre af uddannelsesinstitutioner, sygehuse og kommuner. Så har du behov for en samarbejdspartner er der stor sandsynlighed for, at vi kan finde en, der matcher netop dig.

Business case

Et godt salgsargument er god forretning. Men hvordan vurderer man, om forretningen er god? En mulighed er at udvikle en business case, som opvejer omkostningerne ved indkøb og implementering af en løsning mod de økonomiske og kvalitative gevinster, der er for den offentlige part. Vi vejleder i udvikling af business cases med udgangspunkt i den offentlige part, ligesom vi selv udvikler business cases som uvildig aktør.

Projektledelse

Vi vejleder i og udfører projektledelse i projekter, der sker i samarbejde med sygehuse og kommuner i Region Syddanmark. Det kan være, du har behov for hjælp til planlægning af dit projekt eller ønsker en, der løbende koordinerer med dine samarbejdspartnere, så du selv kan fokusere på udviklingen. Uanset scenariet har vi mulighed for at justere vores involvering til dine konkrete behov.

Opstart

Vi hjælper med

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Emil Kjærsgaard Nielsen
+45 4019 6903
ekn@rsyd.dk