Afprøvning

Er du i færd med at udvikle et digitalt værktøj til brug på sygehusene? Har du designet et møbelkoncept til ventearealer? Uanset hvordan din løsning eller dit produkt ser ud, er det afgørende at få det afprøvet og justeret, inden du påbegynder salg og implementering. Helt overordnet kan vi hjælpe dig inden for tre testtyper: Brugertest, tekniske test og test af byggeri i 1:1 skala.

Brugertest

De fleste sundhedsløsninger vedrører én eller flere målgrupper. En ny seng skal eksempelvis være æstetisk, ergonomisk, sikker og let at anvende for patienten. Samtidig skal den være let at gøre ren for rengøringspersonalet, den skal kunne flyttes af sygehusets portører, og den skal understøtte den behandling, som lægerne og sygeplejerskerne udfører. Der er altså mange hensyn at tage. Ved at invitere repræsentanter fra de forskellige målgrupper ind til en brugertest, får du mulighed for at forstå behovene fra forskellige perspektiver. Det giver dig mulighed for at afprøve teser og observere, hvordan brugerne interagerer med din løsning. Med denne viden og brugernes input kan du optimere din løsning, så den første produktion allerede har elimineret de tidlige børnesygdomme.

Ud over at du får brugernes ufiltrerede feedback, giver du brugerne mulighed for at bidrage i udviklingen. Og involvering og følelsen af ejerskab viser sig at være af stor betydning, når løsningen skal indkøbes og implementeres.

Tekniske test

I dag er digitale løsninger ofte del af en samlet løsning. I vores testfaciliteter CoLab Plug & Play stiller vi state-of-the-art testfaciliteter til rådighed kombineret med teknologisk service og vejledning. Her har du mulighed for at teste eller afprøve velfærdsteknologiske løsninger i driftslignende miljøer med inddragelse af borgere og sundhedsfagligt personale - inden de sættes i drift.

Test af byggeri i 1:1 skala

I Syddansk SUndhedsinnovationstesthaller kan vi bygge fuldskala 1:1 mock ups efter arkitekternes anvisninger.

Her kan medarbejdere og brugere teste indretningen og gennemspille typiske arbejdsgangsscenarier. Dermed kan problemerne og uhensigtsmæssigheder afdækkes. Dermed kan man forebygge fejl, som er dyre at rette når først bygningen står færdig.

Projektledelse

Vi vejleder i og udfører projektledelse i projekter, der sker i samarbejde med Region Syddanmark. Det kan være, du har behov for hjælp til planlægning af dit projekt eller ønsker en, der løbende koordinerer med dine samarbejdspartnere, så du selv kan fokusere på udviklingen. Uanset scenariet har vi mulighed for at justere vores involvering til dine konkrete behov.

Afprøvning

Vi hjælper med

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Emil Kjærsgaard Nielsen
+45 4019 6903
ekn@rsyd.dk