Opstart

Står I på din afdeling over for en udfordring? Har I brug for at finde ind til essensen af behovene fra både medarbejderens, patientens og den pårørendes perspektiv? Har I en idé til et projekt, som I gerne vil løfte i flok i samspil med andre sygehuse, private virksomheder eller kommuner? Eller har I svært ved at vurdere, om indkøb af et nyt produkt skaber værdi?

I opstartsfasen kan vi hjælpe jer godt på vej. Vi arbejder i store træk med udviklingsprojekter, digital innovation og inddragelse af alle relevante målgrupper. Konkret kan vi hjælpe med:

Afdækning af behov

Vores DNA er brugercentreret. Det vil sige, at vi altid inddrager brugernes perspektiv. Vi sætter os i patienternes, medarbejdernes, borgernes og de pårørendes sted. Det gør vi blandt andet ved at undersøge behovene gennem interviews, observationer, workshops m.m. Det giver en forståelse for kulturen hos de mennesker, der skal bruge en løsning eller gennemgå en forandring. Samtidig giver det mulighed for at identificere potentialer, udfordringer og eventuelle barrierer, så de kan løses, inden en forandring eller implementering finder sted.
Ved at inddrage brugerne på et tidligt stadie sikrer I, at jeres løsning bliver baseret på faktiske behov og ikke udelukkende antagelser. I får en dyb forståelse for brugerne, som kan være givtig i mange sammenhænge. Både til at vælge den helt rigtige løsning og til at planlægge forandringsprocessen, så den tager hensyn til forskellige kulturer og forudsætninger.

Samtidig kan det have en afsmittende effekt at involvere brugere, særligt medarbejdere, på et tidligt stadie. Det skaber engagement og ejerskab, som er altafgørende, når løsningen er færdigudviklet og skal implementeres.

Brugerinvolvering

En god løsning giver mening for brugeren og skaber flere aha-oplevelser end frustrationer. I ved helt præcist hvordan patienternes og de pårørendes hverdag ser ud, og vi hjælpe jer med at tilpasse en løsning, der allerede findes på markedet, så den præcist er svaret på jeres behov.

En mulighed er at invitere brugerne med i en udviklingsproces. For eksempel til fokusgruppeinterview, hvor en virksomhed får mulighed for at præsentere sin løsning og stille brugerne opklarende spørgsmål. Eller i en idéudviklingsworkshop, hvor brugerne selv slipper kreativiteten løs og giver deres bud på, hvordan elementer af en løsning kan løses, så den spiller sammen med dagligdagen på et sygehus. Mulighederne er mange og kan tilpasses lige præcis din situation. Formen finder vi frem til sammen, og faciliteringen kan du overlade til os, så du selv kan fokusere på at indsamle de guldkorn, brugerne kommer med.

Offentlig-privat samarbejde

Har I tanker om at starte et samarbejde mellem jer som sygehus og en privat virksomhed? Det kan være I står med en udfordring, som I ikke selv har svaret på, eller som der i dag ikke findes nogle gode løsninger på. Et offentligt-privat samarbejde kan være givtigt for begge parter, men rammerne kan i første omgang være svære at gennemskue. Et godt sted at starte er på www.opiguide.dk, hvor du finder case-eksempler og værktøjer. Men har du behov for yderligere sparring, står vi klar. Som en del af Én indgang fungerer vi som brobyggere mellem private leverandører og regionens sygehuse, socialområde og psykiatri. Vi giver blandt andet juridisk vejledning om OPI-aftaler og hjælper med at skabe overblik over private leverandører og facilitere samarbejdet mellem jer.

Fondsansøgninger

I Danmark alene er der 1360 fonde, som donerer midler til forskellige formål. Så har I en idé eller en problemstilling på sygehuset, som I ikke selv har økonomi til at løse, kan der være støtte at søge her.
Det kan være svært at navigere blandt de mange fonde og deres støtteformål. Men det er vi heldigvis rustet til. Med udgangspunkt i vores eget årshjul for funding hjælper vi jer i den rigtige retning ved at pege på relevante fonde. Vi kan også hjælpe med skrivearbejdet, projektbeskrivelsen og identificering af mulige samarbejdspartnere.

Matchmaking

Har I behov for andre kompetencer eller perspektiver, end I selv dækker over? Så kan det være en idé at teame op med samarbejdspartnere fra andre sygehuse, uddannelsesinstitutioner, kommuner eller private virksomheder. Vi har et bredt netværk og erfaring med samarbejder på tværs – og hjælper jer gerne med at få sat et frugtbart samarbejde i søen.

Business case

Det kan være svært at vurdere om et indkøb eller en forandring er en god forretning. Eller om udvikling og implementering af en ny løsning skaber værdi for patient og pårørende eller for sygehuset. Er det eksempelvis økonomisk fordelagtigt at udskifte metalbækkener med engangsbækkener?
Et værktøj til at sammenligne konsekvenserne ved forskellige løsninger er en business case.

Vi kan, som uvildig aktør, hjælpe med at udarbejde en ’business case light’. Altså ikke en business case i kommerciel forstand, men en business case hvor vi opvejer omkostningerne ved indkøb, eventuel udvikling og implementering af en løsning vejet op imod de økonomiske og kvalitative gevinster, det giver for sygehuset.

Projektledelse

Vi vejleder i og udfører projektledelse i projekter, på tværs af fx sygehuse og kommuner i Region Syddanmark. Det kan være, I har behov for hjælp til at planlægge jeres projekt eller ønsker en, der løbende koordinerer med jeres samarbejdspartnere, så I selv kan fokusere på driften på afdelingen. Uanset scenariet har vi mulighed for at justere vores involvering til dine konkrete behov.

Opstart

Vi hjælper med

Kontakt
SDSI
Vicedirektør
Inge Bendixen
+45 2160 4423
Inge.Bendixen@rsyd.dk

SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk