Opstart

I spørger sikkert ofte jer selv, om der ikke findes en lettere eller smartere måde at gøre tingene på. Men i en travl hverdag mangler der nogle gange tid til at gå videre med en ide.

Og det kan også være overvældende at arbejde med ideer. For der dukker uvilkårligt svære spørgsmål op.

Er det nu en god idé? Vil det hænge økonomisk sammen? Findes der interesserede samarbejdspartnere? Hvordan får jeg kontakt med nogen, der kan hjælpe uden at det koster en formue? Hvordan planlægger jeg udviklingen fra idé til implementering?Uanset hvilke spørgsmål, du måtte stille, er vi klar til at rådgive dig.

Uanset hvilke spørgsmål, du måtte stille, er vi klar til at rådgive dig.

Afdækning af behov

Vores DNA er brugercentreret. Det vil sige at vi altid inddrager brugernes perspektiv. Vi sætter os i borgernes, medarbejdernes eller de pårørendes sted. Det gør vi blandt andet ved at undersøge behovene gennem interviews, observationer, workshops m.m. Det giver en forståelse for den verden, din løsning skal fungere i og de mennesker, der skal bruge den. Ved at afdække behovene på et tidligt stadie kan udviklere og eventuelle samarbejdspartnere også lettere gøres interesseret i at medvirke.
Samtidig kan det have en afsmittende effekt at involvere potentielle brugere på et tidligt stadie. Der skabes et engagement og ejerskab, som er altafgørende, når løsningen er færdigudviklet og skal implementeres i kommunen.

Brugerinvolvering

En god løsning giver mening for brugeren og skaber flere aha-oplevelser end frustrationer. I ved helt præcist hvordan brugerens hverdag ser ud, og vi kan være med til at tilpasse en løsning, der allerede findes på markedet, så den præcist er svaret på jeres behov.

En mulighed er at invitere slutbrugerne med i en udviklingsproces. For eksempel til fokusgruppeinterview, hvor en virksomhed får mulighed for at præsentere sin løsning og stille brugerne opklarende spørgsmål. Eller i en idéudviklingsworkshop, hvor brugerne selv slipper kreativiteten løs og giver deres bud på, hvordan elementer af en løsning kan løses, så den spiller sammen med dagligdagen i en kommune. Mulighederne er mange og kan tilpasses lige præcis din situation. Formen finder vi frem til sammen, og faciliteringen kan du overlade til os, så du selv kan fokusere på at indsamle de guldkorn, brugerne kommer med.

 

Offentlig-privat samarbejde

Rammerne for offentlig-privat samarbejde kan være svære at gennemskue. Et godt sted at starte er på www.opiguide.dk, hvor du finder case-eksempler og værktøjer. Men har du brug for yderligere sparring, står vi klar til at skabe kontakt til private virksomheder, som eventuelt kan hjælpe dig videre med at finde en løsning/et produkt, der matcher dit behov.

Fondsansøgninger

I Danmark alene er der 1360 fonde, som donerer midler til forskellige formål. Det er et stort ocean at navigere i, og kompasset kan være svært at følge. Men det kan vi. Med udgangspunkt i vores årshjul for funding rådgiver vi om fondsansøgninger. Vi hjælper dig og din kommune i den rigtige retning ved at pege på relevante fonde, eller vi hjælper med skrivearbejdet, projektbeskrivelsen og identificering af mulige samarbejdspartnere.

Matchmaking

Er dine visioner større end hvad dit eget setup kan bære? Så kan det være en idé at teame op med andre, som forstår dit behov. Vores netværk er bredt og består blandt andre af sygehuse, kommuner og uddannelsesinstitutioner. Så har du behov for en samarbejdspartner er der stor sandsynlighed for, at vi kan finde en, der matcher netop dig.

Business case

Det kan være svært at vurdere om udvikling og implementering af en ny løsning skaber værdi for den enkelte borger eller for kommunen. Her kan vi, som uvildig aktør, hjælpe med at udarbejde en ’business case light’. Altså ikke en business case i kommerciel forstand, men en business case hvor vi opvejer omkostningerne ved indkøb, eventuel udvikling og implementering af en løsning vejet op imod de økonomiske og kvalitative gevinster, det giver for kommunen.

Projektledelse

Vi vejleder i og udfører projektledelse i projekter, der sker i samarbejde med et af sygehusene i Region Syddanmark. Det kan være, du har behov for hjælp til planlægning af dit projekt eller ønsker en, der løbende koordinerer med dine samarbejdspartnere, så du selv kan fokusere på udviklingen. Uanset scenariet har vi mulighed for at justere vores involvering til dine konkrete behov.

Opstart

Vi hjælper med

Kontakt
SDSI
Chefkonsulent
Anne Friis Hansen
+45 2179 4458
Anne.Friis.Hansen@rsyd.dk