Implementering og evaluering

Står du med et færdigt produkt, som blot venter på at komme ud og leve og gøre en forskel? Det kan være vanskeligt at få en fod inden for og endnu vanskeligere at sikre, at din løsning faktisk høster de gevinster, den har potentiale for. Vi hjælper dig på vej og arbejder blandt andet med:

Implementering

Når man ibrugtager nye løsninger siger man, at implementeringsprocessen betyder 80 %, mens selve løsningen blot betyder 20 %. Altså kan kommunen har indkøbt en fejlfri sundhedsløsning, som ved dårlig implementering ikke får høstet alle gevinster. Derfor er det væsentligt at forberede og planlægge implementeringen grundigt, inden nye løsninger tages i brug. Gennem arbejdsgangsanalyser, kulturforståelse og inddragelse af medarbejdere og borgere hjælper vi med at skræddersy et implementeringsforløb, som afspejler løsningen og de rammer, den skal indgå i. Dermed skaber vi sammen gode forudsætninger for at løsningen kommer til at leve og skabe værdi.

Evaluering

I sundhedssektoren er der tradition for at træffe beslutninger på baggrund af evidens. Det vil sige, man har et realistisk billede af effekten, som en ny behandlingstype eksempelvis har, inden man tager den i brug. Derfor er det en styrke at have indsamlet data, som understøtter effekten af din løsning – kvantitativt eller kvalitativt. Det kan give dig de rette salgsargumenter, samtidig med at det giver dig selv læring om din løsning i samspil med dens brugere.

Vi designer evalueringsforløb og hjælper med at få indsamlet de nødvendige data, ligesom vi forestår afrapportering som uvildig part.

Business case

Et godt salgsargument er god forretning. Men hvordan vurderer man, om forretningen er god? En mulighed er at udvikle en business case, som opvejer omkostningerne ved indkøb og implementering af en løsning mod de økonomiske og kvalitative gevinster, der er for den offentlige part. Vi vejleder i udvikling af business cases med udgangspunkt i den offentlige part, ligesom vi selv udvikler business cases som uvildig aktør.

Skalering

Gode resultater bør spredes og skabe værdi for endnu flere. Har du god succes på ét sygehus, vil det være nærliggende at tage skridtet videre til næste sygehus. Mange elementer i implementeringen kan gå igen, men der vil sandsynligvis være behov for lokale tilpasninger, når en løsning skaleres. Med indsigt i den lokale kultur, forandringsledelse og planlægning af implementering kan vi bistå dig, så en skaleringsproces forløber så gnidningsfrit som muligt. Dermed sikrer du, at lokale barrierer og ”baggrundsstøj” reduceres, så din løsning kan høste de tilsigtede gevinster.

Projektledelse

Vi vejleder i og udfører projektledelse i projekter, der sker i samarbejde med andre kommuner eller sygehuse i Region Syddanmark. Det kan være, du har behov for hjælp til planlægning af dit projekt eller ønsker en, der løbende koordinerer med dine samarbejdspartnere, så du selv kan fokusere på udviklingen. Uanset scenariet har vi mulighed for at justere vores involvering til dine konkrete behov.

Implementering og evaluering

Vi hjælper med

Kontakt
SDSI
Chefkonsulent
Anne Friis Hansen
+45 2179 4458
Anne.Friis.Hansen@rsyd.dk