Afprøvning

Skal I implementere et digitalt værktøj i kommunen? Overvejer I indkøb af nye møbler til borgerservice? Eller står med helt andre spørgsmål? Uanset hvad er det afgørende at teste, afprøve og justere en ny løsning inden I starter implementering. Helt overordnet kan vi hjælpe dig inden for tre testtyper; brugertest, tekniske test og test af byggeri i 1:1 skala.

Brugertest

De fleste sundhedsløsninger vedrører én eller flere målgrupper. En ny seng skal eksempelvis være æstetisk, ergonomisk, sikker og let at anvende for patienten. Samtidig skal den være let at gøre ren for rengøringspersonalet, den skal være let at flytte, og den skal understøtte personalets arbejde. Der er mange hensyn at tage. Ved at invitere repræsentanter fra de forskellige målgrupper ind til brugertest af forskellige senge, får du mulighed for at forstå behovene fra forskellige perspektiver. Det giver dig mulighed for at afprøve teser og observere, hvordan brugerne interagerer med din løsning. Med denne viden og brugernes input kan du optimere dit køb, og måske få producenten til at tilpasse løsningen efter dine behov.

Ud over at du får brugernes ufiltrerede feedback, giver du brugerne mulighed for at bidrage i en eventuel udvikling. Og involvering og følelsen af ejerskab viser sig at være af stor betydning, når løsningen skal indkøbes og implementeres.

Case: Demantec

Tekniske test

I dag er digitale løsninger ofte del af en samlet løsning. I vores testfaciliteter CoLab Plug & Play stiller vi state-of-the-art testfaciliteter til rådighed kombineret med teknologisk service og vejledning. Her har du mulighed for at teste eller afprøve velfærdsteknologiske løsninger i driftslignende miljøer med inddragelse af borgere og sundhedsfagligt personale - inden de sættes i drift.

  • Case: Intelligent plaster testes i CoLab Plug & Play

Test af byggeri i 1:1 skala

Skal I bygge nyt eller bygge om? Vi hjælper dig med at undgå fejl, som det senere vil være dyrt at rette. I vores testhaller bygger vi vigtige dele af byggeriet i lette materialer som fuldskala 1:1 mock ups. Her faciliterer vi brugertest af funktionalitet og indretning, idet medarbejderne gennemspiller scenarier fra hverdagen og tester indretningen for at afprøve hvad der fungerer, og hvad der er uhensigtsmæssigt.

  • Case: Kerteminde Rehabiliteringscenter
  • Case: Sidste brugertest før byggeri af Kerteminde Rehabiliteringscenter.

Projektledelse

Vi vejleder i og udfører projektledelse i projekter, der sker i samarbejde med Region Syddanmark. Det kan være, du har behov for hjælp til planlægning af dit projekt eller ønsker en, der løbende koordinerer med dine samarbejdspartnere, så du selv kan fokusere på udviklingen. Uanset scenariet har vi mulighed for at justere vores involvering til dine konkrete behov.

Afprøvning

Vi hjælper med

Kontakt
SDSI
Chefkonsulent
Anne Friis Hansen
+45 2179 4458
Anne.Friis.Hansen@rsyd.dk