Skip til primært indhold

Rockwool Fonden

ROCKWOOL Fonden er en upartisk og selvfinansieret fond, som støtter almennyttige formål.

Fonden leverer uafhængig forskning og nyskabende løsninger til samfundsmæssige udfordringer gennem praktiske interventioner.

ROCKWOOL Fonden leverer ikke kun upartisk forskning, men søger også at finde, udvikle og afprøve nye innovative løsninger til helt konkrete samfundsmæssige problemstillinger gennem praktiske interventioner.

Målet med interventionerne er at udbygge vidensniveauet omkring effektive løsninger af centrale udfordringer i velfærdssamfundet. Det betyder, at løsningerne skal tilfredsstille forskningsmæssige evidenskrav. De nye innovative løsninger udvikles og afprøves i tæt samarbejde med vores eksterne partnere og med aktiv involvering af målgruppen og aktørerne omkring denne, med henblik på at opnå national forankring på sigt.

Der ansøges løbende via ansøgningsskema enten til interventions- eller forskningsprojekt.

Læs mere hos Rockwool Fonden

APPFWU01V