Skip til primært indhold

Den Sociale Investeringsfond

Formålet med sociale investeringsprogrammer er at investere i mennesker og fx styrke deres færdigheder og udviklingsmuligheder, for at give flere mennesker mulighed for at tage fuldt og helt del i sociale fællesskaber og et meningsfuldt arbejdsliv.

I et socialt investeringsprogram formes et partnerskab med afsæt i en myndighed, der står med en konkret velfærdsudfordring, de ønsker løst. Partnerskabet indledes ved, at myndigheden indgår en aftale om en ønsket forandring med en leverandør, som har en fagligt veldokumenteret indsats til at skabe forandringen, og en investor, der ønsker at investere i leverance af indsatsen.

På nuværende tidspunkt investerer fonden i følgende fire indsatsområder:

- Børn og unge i risiko for anbringelse
- Arbejdsmiljø
- Børn og unge af forældre med misbrug
- Borgere i risiko for livsstilssygdomme

Den Sociale Investeringsfond modtager gerne forslag til indsatser på andre områder, men fonden investerer kun i indsatser inden for de politisk valgte indsatsområder. Ukendt beløb uddeles.

Læs mere hos Den sociale investeringsfond.

APPFWU02V