Unge motiveres til at vælge en STEM-uddannelse

En case omhandlende et trafikuheld dannede grundlag for skoleelevers, gymnasieelevers og studerendes arbejde med at idégenerere på sundhedsløsninger, der kan lette tiden efter en trafikulykke

Ved den første fællesaktivitet for elever i projektet SUNDT AF-STEMt den 1. oktober 2020 mødtes mere end 70 elever fra Seden Skole, Odense Tekniske Gymnasium (OTG) og studerende fra Syddansk Universitet SDU Civilingeniør i Velfærdsteknologi på OTG til en dag med fokus på idégenerering. SDU deltog ikke fysisk men online på grund af corona-restriktionerne på SDU.

Palle Hermansen, lektor og uddannelseskoordinator fra civilingeniørlinjen i velfærdsteknologi på Syddansk Universitet, bød velkommen og gav en kort introduktion til SUNDT AF-STEMt-projektet og dagens program, som handlede om at idégenerere på sundhedsløsninger, der kan lette tiden for casens hovedperson Jens, efter en trafikulykke.

Sundhedsteknologisk case som afsæt

Afsættet for idégenerering er en fælles sundhedsteknologisk case personaliseret omkring den unge Jens. Jens lærer sundhedsvæsenet at kende efter en voldsom trafikulykke. Blandt andet i forhold til akuthjælp, behandling og genoptræning.
Casen danner grundfortællingen i det fælles STEM-uddannelseskoncept, som hver uddannelsesinstitution har målrettet i forhold til egne elever, fag og uddannelsesniveau. Formålet er, at elever og studerende lærer at tænke innovativt, at de får øjnene op for nye innovative tankegange og metoder og dermed kan være med til at udvikle meningsfulde løsninger, der giver værdi for brugeren i casen.

RoboTrainer en genoptræningsrobot

- Når uheldet har været ude, er der noget der skal lappes sammen.

Med denne indledende replik gav Anders Steengaard Sørensen, lektor, SDU Sundhedsteknologi, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, et inspirationsoplæg for elever og studerende, om hvordan naturvidenskab og STEM-kompetencer kan føre til konkrete sundhedsløsninger, der hjælper borgere efter voldsomme ulykker.

Man kunne tilføje, at der efter uheld ofte er noget, der skal genoptrænes. Anders Steengaard Sørensen fortalte med stor entusiasme om deres forskning indenfor udvikling af genoptræningsrobotten RoboTrainer. Robotten hjælper svært tilskadekomne med at genvinde førligheden gennem træning.

Som Anders videre sagde:

- Træning er reelt ensidigt gentaget arbejde og det er lige noget for en robot
På SDU bruger de robotten til at forske i at simulere træning uden påvirkning fra tyngdekraften. Med en motor fra en el-cykel, et snoretræk, der trækker opad, simulerer de på enkel men effektfuld vis ’fjernelse af tyngdekraften’.

- Vi håber med RoboTrainer, at initiere et nyt paradigme, hvor vi tilbyder simpel genoptræning med snoretræksrobot til de mange, ofte unge mennesker, der bliver ramt af trafikulykker eller stroke.

Med Jesper som eksempel, en ung mand involveret i en motorcykelulykke hvor samtlige nerver i venstre arm blev revet over, viste Anders hvordan RoboTrainer, i et genoptræningsforløb, med snoretrækket løftede 80 % af armens vægt, mens Jesper selv løftede de resterende 20 %. På den måde fik Jesper følelsen af selv at løfte armen. Han ville aldrig selv kunne løfte armen, men med hjælp fra RoboTrainer kunne han selv løfte 20 %, og derfra langsomt starte en genoptræning.

- Jesper: For første gang i 3 år kan jeg mærke jeg selv har brugt min arm

Idégenerering i blandede grupper

Efter Anders Steengaard Sørensens oplæg fordelte de mange elever og studerende sig ud i deres grupper. Setuppet var, at SDU-studerende faciliterede og guidede eleverne fra OTG og Seden Skole igennem en idégenereringsproces. Det er de SDU-studerende, der har udvalgt de konkrete metoder, der blev brugt i processen. Målet er i sidste ende en app-løsning.

Grupperne var blandet, så folkeskoleelever, gymnasieelever og SDU-studerende arbejdede sammen. Dette er også en vigtig del af SUNDT AF-STEMt idet brobygning styrker relationerne på tværs og øger kendskabet til kommende uddannelsesniveau.

De SDU-studerende var savnet på dagen. Online er ikke det samme som at være fysisk tilstede. Men en af gymnasieeleverne syntes, de var gode til at få folkeskoleeleverne med i idégenereringen. Som hun forklarede,

- Vi er mere vant til at arbejde med cases og kender også metoderne til idégenerering, så det er rart at kunne hjælpe de yngre elever.

Hun synes også, at det fungerede godt med de blandede grupper,

- Jeg kan spejle mig i de ældre studerende, man kan lære noget af dem, og så er man tryg ved dem. Det er super fedt.

I idégenerering arbejdede grupperne med app-løsninger, der på forskellig vis kan forebygge uheld eller lette livet for de involverede personer.

En ide til en app havde eksempelvis fokus på at motivere brugeren til at gennemføre genoptræningsøvelser korrekt. En anden idé handlede om en app, hvor brugeren med personlige alarm-indstillinger bliver mindet om at gøre en bestemt genoptræningsøvelse. Andre kiggede på hvordan en app, kan hjælpe unge i køresituationen. Fx ved at give lyd ved uhensigtsmæssig kørsel.

Senere på efteråret den 22. oktober følger det videre arbejde med at designe og programmere apps. Projektet afsluttes den 5. november med afprøvning og fernisering af de løsninger, som elever og studerende er kommet frem til.

Om SUNDT AF-STEMt

Flere unge skal interessere sig for STEM-fagene. Og de unge skal klædes på, så de kan være med til at forme og udvikle fremtidens sundhedsvæsen.

Med afsæt i cases fra sundhedsområdet og behov til fremtidens sundhedsteknologi vil Projekt SUNDT AF-STEMt motivere unge til at uddanne sig inden for STEM-fagene: Science - videnskab, Techonology - teknologi, Engineering -ingeniørvidenskab og Mathematics – matematik.

Projektet henvender sig til hele uddannelseskæden. Folkeskolelærer, gymnasielærer og universitetsundervisere skal sammen med deres elever og studerende udvikle, afprøve og implementere fælles metoder til at arbejde med behov og udvikling af sundhedsteknologi.

Målet er at styrke brobygningen mellem uddannelsesinstitutionerne og styrke STEM-kompetencer til sundhedsområdet.

Finansiering: Projektet er finansieret af midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje
2019.

Samarbejdspartnere

  • Odense Tekniske Gymnasium (projektejer, kontakt Mikkel Winther, vicerektor, mwi@sde.dk).
  • Seden Skole
  • SDU – Bacheloruddannelse i velfærdsteknologi
  • Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark.
Unge motiveres til at vælge en STEM-uddannelse

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Anna Lyster-Clausen
+45 2475 7676
Anna.Lyster-Clausen@rsyd.dk

SDSI
Chefkonsulent
Morten Hoff
+45 2179 1730
Morten.Hoff@rsyd.DK