UCL Innovation på tværs

Syddansk Sundhedsinnovation samarbejder med UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole om at klæde de studerende fra sundhedsuddannelserne på til at tænke og arbejde innovativt, når de efter endt uddannelse skal ud i den danske sundhedsvæsen

Over to dage, den 26. og 27. august 2020, modtog studerende fra sundhedsuddannelserne på UCL (bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, og sygeplejerske) deres undervisning i Syddansk Sundhedsinnovation.

Det skete som en del af deres uddannelsesforløb ’Innovation på tværs’ (IPT). IPT er et tre ugers forløb hvor de studerende med udgangspunkt i rammerne for designthinking lærer at tænke innovativt, når de skal udvikle løsninger på problemstillinger fra sundhedssektoren.

To virkelighedsnære cases

Syddansk Sundhedsinnovation bidrog med to virkelighedsnære cases, som begge udspringer af konkrete projekter i Region Syddanmark.

I den ene case er opgaven for de studerende arbejde at udvikle en digital løsning, der kan bidrage til øget mobilisering af indlagte patienter på en lungemedicinsk afdeling.
I den anden case skal der udvikles en lommeguide til et større IT-system, der bruges i forbindelse med telemedicinsk sårbehandling.

Tascha Brandt Schøsler og Bisljim Braimi er begge projektmedarbejdere i Syddansk Sundhedsinnovation. De repræsenterer hvert deres projekt, og skal de kommende to uger stå til rådighed for de studerende med henblik på sparring.

Pitch foran et dommerpanel

IPT-forløbet afsluttes med, at de studerende præsenterer deres løsninger for et peer-panel, bestående af Tascha Brandt Schøsler og Bisljim Braimi, de medstuderende og de studerendes facilitator (UCL).

FAKTA: UCL Innovation på tværs

Uddannelsesforløbet ’Innovation på tværs’ (IPT) er et tre ugers forløb hvor de studerende på sundhedsuddannelserne (bioanalytiker, fysioterapeut, ergoterapeut, og sygeplejerske) arbejder innovativt med afsæt i praksisudfordringer omkring blandt andet patient-/borgerforløb.

Formålet med IPT er, at den studerende udvikler kompetencer til at indgå i tværprofessionelle samarbejde og bidrage til at skabe nye og holdbare løsninger på de udfordringer, der løbende opstår for brogere og organisationer i forbindelse med velfærdsydelserne og udvikler kompetencer til at agere innovativt, entreprenant og til at anvende kommunikations- og informationsteknologier.

UCL Innovation på tværs

Kontakt
SDSI
Projektmedarbejder
Bisljim Braimi
+45 2434 6455
Bisljim.Braimi@rsyd.dk

SDSI
Projektmedarbejder
Tascha Brandt Schøsler
+45 5172 7541
tabs@rsyd.dk