Trifork valgt som leverandør af graviditetsmappen

Med valget af Trifork er det første vigtige udbud afsluttet, nemlig udbuddet om udvikling af graviditetsmappen

Tryghed og overblik til de gravide – faglighed og tværgående overblik til de sundhedsfaglige

2020 er på mange måder et afgørende år for projekt "Digital løsning til graviditets forløb". 

Den digitale graviditetsmappe er central i den foreslåede digitale løsning, som skal erstatte den papirbårne svangerskabsjournal og vandrejournal. Grundprincipperne for den foreslåede løsning er, at den papirbårne svangerskabsjournal og vandrejournal erstattes af et sæt løsningsmoduler, der tilsammen udgør en digital graviditetsmappe.

De data den gravide i dag har adgang til via sundhedsjournalen eller via den papirbårne vandrejournal, får den gravide adgang til bl.a. via en app.

På samme måde sikrer graviditetsmappen, at fagpersoner (praktiserende læger, jordemoder, specialister og sundhedsplejersker) kan se alle relevante data for graviditetsforløbet og at de, hvor det er relevant, kan lægge informationer ind via egne fagsystemer.

Senere på året bliver næste udbud gennemført og forløber alt efter planen, er projektet allerede omkring nytåret 2020/2021 klar med en godkendt test-version. Det er altså i 2020, vi skaber grundlaget for digitaliseringen af graviditetsforløbet, og på mange måde et spændende år for projektet.

I projektet glæder vi os til samarbejdet, hvor de næste måneder kommer til at stå i udviklingens tegn. 

FAKTA

Digital løsning til graviditetsforløb er et nationalt projekt, som med en digital løsning, skal understøtte data-flowet, erstatte de eksisterende fysiske journaler, give gravide adgang til egne oplysninger f.eks. via sundhed.dk og på sigt give sundhedspersoner adgang fra lokale fagsystemer. 

Projektet er organiseret under Den nationale bestyrelse for sundheds-it, med en styregruppe med repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet (formandskab), Danske Regioner (DR), Kommunernes Landsforening (KL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Sundhedsdatastyrelsen, regionernes It-ledelse, Digitaliseringsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.

På grund af mange snitflader til andre projekter og programmer er der nedsat et koordineringsforum, hvor projekt- og programledere mødes og drøfter disse snitflader. Der er identificeret en række delprojekter, og der vil igennem projektet blive identificeret flere.

Trifork valgt som leverandør af graviditetsmappen

Læs mere om projektetKontakt
SDSI
Projektleder
Lone Dalager Kristensen
+45 2965 5548
ldk@rsyd.dk