Telemedicin: En ny virkelighed efter COVID-19-pandemien

COVID-19 har sikret bred anvendelse af telemedicin – men er det forankret i driften, også efter krisen? Hvad kan vi lære til fremtidige projekter – og hvad er næste skridt efter videokonsultationer?

Anvendelsen af telemedicin er steget drastisk i 2020 på baggrund af den globale pandemi og behovet for selv-isolation. Men hvordan sikrer vi, at udviklingen er bæredygtig, så vi ikke vender tilbage til tidligere rutiner, når krisen er ovre? Har pandemien ændret opfattelsen af telemedicin – og vil det vise sig at være positivt for fremtidige implementeringer?

En session på årets WHINN 2020 den 24. november 2020 dykkede ned i, hvordan det globale landskab for telemedicin har forandret sig under krisen og hvad dette betyder for fremtiden. Hvordan skal balancen mellem fysiske konsultationer og video være fx i almen praksis? Hvordan kan vi lære af lynimplementeringen til fremtidige processer? Og hvordan kan vi udbygge eksisterende løsninger til at skabe bedre sammenhængende forløb på tværs af sektorer – og nå ud over videokonsultationer til hjemmebehandling og -monitorering med brug af både PRO-data og intelligente teknologier.

Se eller gense sessionen.

Implementering af videokonsultationer i almen praksis

Claus Terkelsen, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovationhar har arbejdet med videobaserede løsninger i almen praksis i Region Syddanmark i mange år, særligt omkring tilbuddet med tolkning via video.

Claus Terkelsen fortalte om etablering af en forsøgsordning til videokonsultationer i almen praksis vis en ny app kaldet "Min læge". Og hvordan denne løsning blev hasteudrullet i hele Danmark, da corona-epidemien ramte i foråret 2020, efter aftale mellem Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation,

Claus gennemgik implementeringsprocessen, hvordan løsningen er blevet taget imod af læger og patienter, og ikke mindst, hvordan han ser fremtiden for anvendelse af video-løsningen i almen praksis.

Medicinpumper til antibiotikabehandling i eget hjem

Malene Kildemand, klinisk sygeplejespecialist, Reumatologisk Afd. C og Fælles Daghospital, OUH fortalte om hvordan Odense Universitetshospital under corona.epidemien har haft succes med at bruge medicinpumper til antibiotikabehandling, så der frigives tid hos personalet, og så patienter kan udskrives tidligere end før.

Projektet var på tegnebrættet på længere sigt, men blev en prioritet, da corona-epidemien ramte. Pumperne sparer sygeplejersker for at skulle blande og håndtere opsætning af medicin mange gange i døgnet, og giver også patienter mulighed for at modtage den sidste del af deres behandling i eget hjem. For nogle patienter har det samlet set betydet 21 dages sparet indlæggelse. Malene fortæller om lynimplementeringen af pumperne, og hvordan løsningen kan blive en del af OUH's faste tilbud til patienter i fremtiden, også når vi ikke står midt i en epidemi.


Malene Kildemand                          Anne Brandt

Patientens perspektiv

Anne Brandt , adm. direktør, Lungeforeningen, fortæller om, at foreningen længe før COVID-19 har været involveret i udviklingen af, hvordan digitale muligheder kan hjælpe lungepatienter.

Lungeforeningen kommer med en stor telemedicinsk indsats i 2021, som helt givet vil skabe tryghed og nye muligheder, når man lever med en lungesygdom.

Samtidig arbejder Lungeforeningen på nye initiativer til at imødegå den oplevelse af ensomhed, utryghed og frygt, der kan følge af isolationen i forbindelse med COVID-19.

Paneldrøftelse

Oplægsholderne drøftede erfaringerne med telemedicin fra 2020 og før – og hvordan fremtiden ser ud for anvendelsen af telemedicin i Danmark