ProVaHealth: PRODUCT VALIDATION IN HEALTH — Evaluating transnational testing

Det 3-årige projekt ”Product Validation In Health” (ProVaHealth) nærmer sig sin afslutning

Virksomheders brug af Living Labs

Med rapporten "PRODUCT VALIDATION IN HEALTH — Evaluating transnational testing" evaluerer Syddansk Sundhedsinnovation den del af projektet, der omhandlede virksomheders mulighed for at bruge Living Labs til test og dermed udvikling af sundhedsteknologier og -løsninger i realistiske omgivelser med inddragelse af brugere.

EU-projektet ProVaHealth havde fokus på at skabe bedre sammenhæng mellem udfordringer i sundhedsvæsenet og de virksomheder, der står parat med løsninger.

Projektet forløb i perioden november 2017 – maj 2020, og var støttet af EU's European Interreg Baltic Sea Region-program der er en fond til regional udvikling i Østersøregionen.

Syddansk Sundhedsinnovation har været en central del af ProVaHealth-projektet. Med input til de arbejdspakker, der omhandlede trannationalt samarbejde, policy-udvikling og udvikling af egen praksis, har SDSI og projektets øvrige partnere fra otte forskellige lande omkring Østersøen arbejdet med at afdække de udfordringer som lokale test miljøer (Living Labs) har ift. at strukturere, markedsføre, afvikle og afrapportere tests foretaget med udgangspunkt i kliniske behov.

14 testforløb på tværs af landegrænser i Østersøregionen

Konkret har SDSI stået for koordination af projektets 14 testforløb på tværs af landegrænser i Østersøregionen. Det overordnede formål med testforløbene var, at afklare hvordan lokale test miljøer kunne bidrage til at sundhedsprodukter fremstår mere færdigt, når det introduceres til markedet. De 14 udvalgte små og mellemstore virksomheder (SMV’er) fra Østersøregionen deltog i testforløb, hvor de fik testet, udviklet og valideret deres sundhedsteknologiske løsninger i virkelighedsnære omgivelser i form af brugercentrerede, åbne innovationsmiljøer – de såkaldte living labs. 

De rigtige løsninger til de rigtige brugere

Evalueringen beskriver best practices og væsentlige barrierer for samarbejde på tværs af lande i Østersøregionen. Og videre, at flere områder har betydning for virksomhedernes adgang til det europæiske marked.

Jens Strandbech, Syddansk Sundhedsinnovation og projektleder på SDSIs andel af ProVaHealth forklarer,

- Ser man på de virksomheder, der har været involveret i projektet, har næsten ingen arbejdet sammen med living labs før, men efter den relativt lille test, der er sket i projektet er de fleste sikre på, at de vil opsøge living labs igen. Både fra hvad vi har lært fra projektets tests og de samtaler vi har haft med andre Living Labs fra hele Europa står det klart, at mens kendskabet til Living Labs er meget lille er værdien af Living Labs stor hos de virksomheder, der får afklaret hvor de skal prioritere deres indsatser ift. udvikling og tilpasning til nye markereder.

- Jeg er tilfreds med, at vi er kommet i mål med så langt og vigtigt et projekt, der formår at afdække og adressere nogle af de udfordringer, vi har i EU med at få de rigtige sundhedsløsninger de rigtige steder hen. En af de ting vi har set i projektet er, at selvom de Europæiske sundhedssystemer er arrangeret meget forskelligt, findes der grundlæggende mange gode løsninger i Østersøregionen på problemer som vi også ser i Danmark. Det er naturligvis ikke alle løsninger er passer helt perfekt, men med brugerinvolvering og et klart behov kommer man ofte langt.

Læs evalueringsrapporten: "PRODUCT VALIDATION IN HEALTH — Evaluating transnational testing"Læs evalueringsrapporten