Prototype af mobil robotløsning testet på Sygehus Sønderjylland

Projektet HealthCAT tester prototype af en mobil robotløsning til transport af småt medicinsk udstyr

Sygehus Sønderjylland har været partner gennem hele projektet.

Over fire dage, 20. – 24. januar 2020, testede sundhedsperonalet på Geriatrisk Afdeling en prototype af en mobil robotløsning. Endvidere har Lærings- og Forskningshusets på Sygehus Sønderjylland været dybt involveret i projektet.

Under testen indgik prototypen i afdelingens drift i både dagvagter og aftenvagter, for at få et bredest muligt billede af robotløsningens muligheder.

Testen blev fulgt af udviklere fra Syddansk Universitet (SDU) og innovationskonsulenter fra Sygehus Sønderjylland og Syddansk Sundhedsinnovation.

Brugeroplevelse og kvalitet

Gennem observationer og kvalitative interviews med afdelingens sundhedsfaglige personale fokuserede udviklere og innovationskonsulenter på prototypens tekniske kvalitet, brugeroplevelsen og den overordnede business case.

Prototypen er udviklet i et samarbejde mellem virksomheden Robotize og SDU Robotics.

’Småt udstyr koster tid’

Det sundhedsfaglige personale på sygehuse går mange skridt og bruger meget tid på at hente småt udstyr som fx handsker, plaster, kanyler og venflons til patienter på stuerne. Normalt vil denne type udstyr være opbevaret i sterile eller rene depoter, rum eller skabe, som personalet så vil tilgå før eller under en plejeopgave.

Målet med den mobile robotløsning er at understøtte det sundhedsfaglige personale i transport af mindre udstyr i forbindelse med plejeopgaver.

Prototypen af den mobile robotløsning indeholder skuffer, som rummer det udstyr som afdelingen finder mest relevant. Ud over opbevaringsfunktionen har robotten et interface som personalet kan betjene. Prototypen kan operere i to modi: Rum til rum og tilkald.

Det videre forløb

Testens resultater vil fremgå af en evalueringsrapport, som publiceres til sommer

HealthCAT-projektet

I Tyskland og Danmark bliver der flere ældre patienter og færre sundhedsfaglige til at tage sig af dem. Det skaber udfordringer i forhold til at opretholde behandlings- plejestandarden for bl.a. ældre patienter og personer med behov for særlig hjælp og pleje. Health-CAT projektet er et dansk-tysk samarbejde, som har til formål at udvikle en prototype af en mobil robotløsning, som kan understøtte og aflaste personalet, så de kan koncentrere sig om den menneskelige omsorg.

Prototype af mobil robotløsning testet på Sygehus Sønderjylland
Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, projektleder
Louise Halgaard Gotfredsen
+45 2179 1404
lhg@rsyd.dk