Politikerne spiller en nøglerolle i fornyelse af den offentlige sektor

COI Center for Offentlig Innovation udgiver publikationen ”ARENA – Når politisk ledelse skaber offentlig innovation”, som sætter fokus på politikernes rolle i fornyelsen af den offentlige sektor

Politisk ledelse skaber innovation

Politikerne har en vigtig rolle at spille når det handler om fornyelse af den offentlige sektor.

Det skriver COI Center for Offentlig Innovation i en pressemeddelelse den 25. august 2020 i forbindelse med lanceringen af publikationen ”ARENA – Når politisk ledelse skaber offentlig innovation”. Læs hele pressemeddelelsen på COIs hjemmesiden https://www.coi.dk/.

Publikationen fortæller blandt, at tre ud af fire kommunal- og regionspolitikere har været involveret i en konkret innovation i 2018-2019.
Oftest involverer politikerne sig ved at igangsætte innovationsarbejdet. Andre gange bakker de aktivt op om det arbejde, andre skal levere for at skabe nye løsninger.

Syv ud af ti adspurgte politikere er desuden enige i, at deres kommunalbestyrelse eller regionsråd ofte efterspørger nye løsninger på konkrete udfordringer.

Modige politikere driver innovation

Tallene taler dermed sit tydelige sprog. Politikerne har en nøglerolle når det gælder om at forny og dermed fremtidssikre den offentlige sektor.

Region Syddanmark har bidraget til publikationen med casen ”Politikere og brugere former Fremtidens Operationsstue” (læs mere om casen https://innovationsbarometer.coi.dk/cases/politikere-og-brugere-former-fremtidens-operationsstue/). Casen beskriver i detaljer hvordan politikerne i Region Syddanmarks Anlægs- og Innovationsudvalg har fulgt projektet tæt og bl.a. bidraget til at sikre rammerne for brugerinddragelse og -test. Både i form af brugertest og simuleret drift i 1:1 mockup inden byggeri af Fremtidens Operationsstue. Og efterfølgende test i drift af den fuldt funktionsdygtige operationsstue på Odense Universitetshospital.

Tænk stort, start småt og skalér hurtigt

Stephanie Lose, regionsrådsformand (V), Region Syddanmark har bidraget til COI's publikation.

Gode rammer for udvikling

COI's nye publikation bygger på indsigter fra kvalitative interviews og en spørgeskemaundersøgelse sendt til alle 2.500 valgte kommunal- og regionspolitikere – foruden gode råd fra forskere, inspiration fra Sverige og Norge, cases og en hel masse andet

Blandt indsigterne er også, kommunal- og regionspolitikerne ofte er med hele vejen igennem innovationsprocessen – ikke kun i indledningen. Samtidig viser undersøgelsen, at samspillet mellem politikere og embedsværket fungerer godt:
85 procent af politikerne er helt eller delvist enige i, at embedsværket skaber rum for politiske beslutninger.

- Det er en vigtig indsigt, fordi den viser, at det ikke står så grelt til i samarbejdet mellem embedsværket og politikerne, som debatten nogle gange kan antyde. Med politikernes værdibaserede ambitioner for samfundet og embedsværkets vidensbaserede faglighed skabes gode rammer for, at offentlig innovation – udviklingen af nye løsninger på fremtidens velfærdsudfordringer – kan igangsættes og realiseres, siger innovationskonsulent Lotte Rømer Grove