Pilottest af Fremtidens Operationsstue på OUH - EVALUERINGSRAPPORT

En ny operationsstue, der er bygget efter konceptet for de kommende operationsstuer på Nyt OUH, har siden 1. september 2018 stået færdig under navnet Fremtidens Operationsstue. Siden da er den blevet grundigt afprøvet både udenfor og i klinisk drift

Den overordnede konklusion i den omfattende evaluering er, at konceptet holder i praksis. Stuen er funktionel og fleksibel og opleves stor, lys og indbydende.

Det skriver Projektorganisationen for Nyt OUH på deres hjemmeside.

Syddansk Sundhedsinnovation har været involveret i testforløbene af Fremtidens Operationsstue.

Både i brugertest og simuleret drift i 1:1 mockup inden byggeri af Fremtidens Operationsstue. Og efterfølgende test i drift af den fuldt funktionsdygtige operationsstue på Odense Universitetshospita.

Her er funktionalitet, teknik, fleksibilitet og design af stuen testet i klinisk praksis med involvering af 200 forskellige klinikere og 50 medarbejdere fra service- og tekniske afdelinger deltaget i testen. Alle har givet deres input til både funktionelle, tekniske, fleksible og designmæssige forhold på stuen. På samme måde er patienter og pårørende inddraget.

Tina Nissen har været med hele vejen. Hun fortæller,

- Det har været værdifuldt at opleve klinikernes engagement og samarbejde i testforløbene. Det har givet de mange input, som gør, at vi kan overlevere brugbare resultater til byggefolkene. Den overordnet konklusion er, at konceptet holder i praksis. Stuen er funktionel og fleksibel og opleves stor, lys og indbydende af patienter og personale.

Den genererede viden bearbejdes nu og implementeres i planerne for Nyt OUH og OUH i samarbejde med det kliniske personale, serviceorganisationerne og de øvrige involverede
parter.

Læs evalueringsrapporten i sin fulde version.

Læs pixiudgaven af evalueringsrapporten.

Pilottest af Fremtidens Operationsstue på OUH - EVALUERINGSRAPPORT
Kontakt
SDSI
Specialkonsulent
Tina Nissen
+45 2979 6520
Tina.Nissen@rsyd.dk