Paneldebat om ulighed i sundhed

Et panel bestående af politikere, forskere og repræsentanter fra sundhedsvæsenet satte fokus på problematikken omkring den skæve fordeling af sundhed og sygdom i Danmark

Skæv fordeling af sundhed og sygdom

Sundhed og sygdom er skævt fordelt i Danmark og skyldes komplicerede vilkår som sociale forhold, uddannelse, arbejde, miljø og arv.

På årets WHINN 2020 satte en paneldebatten den 25. november 2020 fokus på problematikken omkring denne ulighed, og det blev diskuteret hvordan uligheden kan reduceres.

Aspekter omkring livskvalitet, folkesygdomme, fremtidens sundhedsvæsen og brede forebyggelsesindsatser på tværs af sundhedsvæsnets aktører dannede ramme for debatten. Panelet bestod af:

  • Charlotte Rosenkrantz Josefsen (adm. direktør for Region Syddanmarks psykiatrisygehus)
  • Pernille Tanggaard (professor og forskningsleder, Syddansk Universitet)
  • Rolf Dalsgaard Johansen (direktør for Voksen- og Sundhed i Haderslev Kommune)
  • Lars G. Johansen (lægelig leder i SydKIP)
  • Morten Sodemann (klinisk professor, Syddansk Universitet).

Se eller gense paneldebatten.

Charlotte Rosenkrantz Josefsen pointerede, at vi skal behandle forskelligt for at mindske ulighed i sundhed.

Morten Sodemann foreslog et ligebehandlingsråd på linje med etisk råd samt medicin - og behandlingsrådene. Sodemann henviste også til sin bog ”Det du ikke ved, får patienten ikke ondt af”, som blandt andet handler om vigtigheden af patienthistoriens rolle i behandlingen og at de sundhedsprofessionelle skal skærpe lytteevne. Bogen kan hentes gratis som PDF på OUH hjemmeside.

Pernille Tanggaard Andersen pegede på, at vi skal prioritere de sundhedsprofessionelles kompetencer i forhold til at undgå ulighed i sundhed og dermed uddannelse. Pernille nævnte som eksempel socialsygeplejersker.

Rolf Dalsgaard Johansen mener ulighed i sundhed også kræver nye løsninger - på tværs af sektorer, og at kommunernes rolle er vigtig.

Lars G. Johansen, SydKIP lægger vægt på de praktiserende lægers rolle, som dem der kender patienterne bedst.

Som repræsentant for patienterne deltog Lisbet Thomsen fra Lungeforeningen. Hun bidrog med en case om, hvordan de ældre ofte svigtes i sundhedsvæsenet. Fordi de ikke blandt andet ikke forstår det sprog, der tales. Og fordi de sundhedsprofessionelle ikke giver sig den nødvendige tid til den ældre.

Paneldebat om ulighed i sundhed

Se paneldebatten
Ulighed i sundhedKontakt
SDSI
Chefkonsulent
Morten Hoff
+45 2179 1730
Morten.Hoff@rsyd.DK