Kick off på projekt Sundt Af-STEMt

Smittende energi på kick off møde for projekt Sundt Af-STEMt, der skal motivere unge mennesker til at uddanne sig inden for videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik

Et energisk hold af undervisere og forskere fra Seden Skole, Odense Tekniske Gymnasium, Ingeniøruddannelsen for velfærdsteknologi på Syddansk Universitet og Syddansk Sundhedsinnovation var fredag den 17. januar 2020 samlet for at tage de første skridt i det 3-årige projekt, som skal få flere unge til at kaste sig over en uddannelse inden for videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik.

Specialkonsulent Lotte Haag Borg, Syddansk Universitet faciliterer kick off mødet

Anna Lyster-Clausen, innovationskonsulent og projektleder fra Syddansk Sundhedsinnovation forklarer,

- Der var en smittende energi, som lover godt for det videre samarbejde. Vi glæder os til at komme i gang med at udvikle fælles undervisningskoncepter, som tager afsæt i cases og teknologier fra sundhedsområdet.

Fra folkeskole til videregående uddannelse

Projektet Sundt Af-STEMt samler partnere på tværs af Seden Skole, Odense Tekniske Gymnasium, Ingeniøruddannelsen for velfærdsteknologi på Syddansk Universitet og Syddansk Sundhedsinnovation, som har projektledelsen i projektets konceptudviklings fase.

Med sundhedsområdet som ramme skal projektet udvikle et koncept for undervisningsforløb, der styrker de unges interesse for STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, på dansk: Videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik). Og det lige fra folkeskole, over ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

- Vi håber, at virkelighedsnære cases fra sundhedsvæsenet kan vække de unges interesse for de STEM-kompetencer, der skal i spil for at imødegå udfordringerne i fremtiden sundhedsvæsen. Det kan fx være cases om unge med diabetes.

Projektet er finansieret med midler fra Region Syddanmarks uddannelsespulje

Kick off på projekt Sundt Af-STEMt

Kontakt