Ingen AI uden data

Det andet møde i RAIN, Regionalt AI Netværk satte fokus på, at datahåndtering er en stor opgave i et AI-projekt

Den 29. februar blev det andet møde i det regionale AI-netværk RAIN afholdt i Syddansk Sundhedsinnovation.

Emnet var "Ingen AI uden data" og programmet var tilrettelagt med et oplæg fra Mette Bliddal fra SDU OPEN, gruppearbejde om konkrete datarelaterede udfordringer i deltagernes AI-projekter, mulighed for at netværke og endelig fælles drøftelser af deltagernes udbytte af og ønsker til netværket.

Ingen AI uden data

Lektor, ph.d. og registerspecialist Mette Bliddal fra forskningsstøtteenheden OPEN (Open Patient data Explorative Network) ved Syddansk Universitet startede netværksmødet med en præsentation af Danmark som en nation med styr på sine data.

Der er så mange data, at det kan være svært at finde vej i datajunglen. Så man skal gøre sig grundige overvejelser om hvilke data man har brug for, inden man ansøger om adgang til data.

Mette Bliddal forklarer,

- Den gode idé er altid det vigtigste. Og jeg anbefaler, at man altid bruger meget energi på at operationalisere sin ide for at blive helt klar på hvilket forskningsspørgsmål man ønsker besvaret og dermed hvilke data, der kan være med til at besvare forskningsspørgsmålet.

Vejen til de vigtige og rigtige data

En grov skitse for ethvert forskningsprojekt med brug af data består, ifølge Mette Bliddal, af fire trin:

Den gode idé -> Ansøg om data -> Klargør data -> Analyser data

Ved dagens netværksmøde gennemgik Mette Bliddal hvert trin.

Særligt i forhold til fx klargøring af data, eller datamanagement, fortæller Mette Bliddal, at det er en tidskrævende proces, fordi det indebærer en vurdering af hvilke/t værktøj/er, der er mest hensigtsmæssig til dataindsamling og opbevaring

Deltagercases: VR-behandling af social angst, tidlig diagnostisering af kræft og røntgenbilleder

Thomas fra Telepsykiatrisk Center Odense fortalte om sit projekt. I projektet bruger Thomas selvopsamlede data i form af biometrisk data opsamlet via sensorer, som forsøgspersoner bærer. Det kan være data i form af biofeedback som puls, sved eller øjenbevægelser. Hensigten er at bruge AI i virtual reality-eksponering sammenkoblet med biofeedback til behandling af social angst.

Hensigten er med AI at sammenkoble biometrisk data med angstsymptomer, mens forsøgspersonerne ’udsættes’ for angstprovokerende situationer via virtual reality.

Margrethe fra Vejle Sygehus arbejder på sit ph.d.-projekt om AI til tidligere diagnosticering af lungekræft. Hun søgte især mere viden om samarbejdsmuligheder til selve kodningen af en algoritme.

Simon fra Esbjerg Sygehus var kommet til netværksmødet for at få kontakter og sparring ift. hans arbejde med at udvikle en algoritme, som kan assistere personalet i arbejdet med at gennemse røntgenbilleder. Han sidder i en lille forskningsafdeling og så gode muligheder i at møde andre, som oplever lignende udfordringer.

Netværket giver fællesskab til ildsjælene

Som afslutning på netværksmødet drøftede deltagerne, hvilket udbytte netværksmødet havde givet deltagerne og hvad de ønskede sig af det næste møde.

Blandt hovedpointerne var, at netværket giver et fællesskab omkring udfordringerne ved at arbejde med AI – et område som stadig er mest for ildsjæle.

De fremhævede, at det er rart at møde andre med interesse i AI, dele erfaringer og få indsigt i, hvad der er af projekter indenfor området. Der var tilfredshed med mødernes form med små oplæg, fokus på gruppearbejde og relationsopbygning.

Til næste møde blev efterspurgt fokus på helt konkrete problemstillinger, fx hvordan man finder samarbejdspartnere, som kan kode selve algoritmen.

OPEN hjælper dit forskningsprojekt på vej!

OPEN støtter forskning og er åben for alle ansatte i Region Syddanmark

Som sundhedsforsker i Region Syddanmark, hjælper OPEN med faciliteter og rådgivning i forbindelse med alle facetter af sundhedsforskning. Det gælder dataindsamling, biobank, randomisering, lovgivning, registerforskning, biostatistik og meget mere.

Læs mere om OPEN.

RAIN: Regionalt AI-Netværk - løsninger: Ideer, viden og inspiration

Syddansk Sundhedsinnovation og Regional It står bag Regionalt AI-netværk om AI i sundhedsvæsenet.

Formålet med RAIN er at udveksle idéer, sprede viden og inspirere til løsninger med kunstig intelligens (AI) på sygehusene og andre steder i regionen.

Ingen AI uden data
Kontakt
SDSI
Projektmedarbejder
Kristoffer Møller Jensen
+45 2465 1155
kmj@rsyd.dk