Health-CAT - En robots rejse ind i sundhedssektoren

I videoen ”Health-CAT- En robots rejse ind i sundhedssektoren” fortæller projektleder Louise Halgaard Godfredsen, Syddansk Sundhedsinnovation og Karen J. Nielsen, antropolog i Syddansk Sundhedsinnovation om rejsen fra behov til prototype.

Fra behov til prototype

EU-projektet Healt-CAT nærmer sig sin afslutning. I videoen ”Health-CAT En robots rejse ind i sundhedssektoren” fortæller projektleder Louise Halgaard Godfredsen, Syddansk Sundhedsinnovation og Karen J. Nielsen, antropolog i Syddansk Sundhedsinnovation om rejsen fra behov til prototype.

Se videoen ”Health-CAT "En robots rejse ind i sundhedssektoren”.

Som Karen J. Nielsen fortæller,

- Hvis man vil udvikle en robot til sundhedssektoren, så kommer teknologien i anden række. Man må begynde med behovet. Hvad er de reelle behov? Hvor ligger sundhedspersonalets udfordringer?

For at besvare disse spørgsmål, blev der gennemført omfattende feltstudier på flere sygehuse i Region Syddanmark. Resultaterne af disse feltstudier er samlet i behovsanalysen ”Hvordan kan robotter skabe værdi i sygehuse og i plejesektoren?”.

I HealthCAT-projektet dannede behovsanalysen grundlaget for at skitsere en række user cases for at illustrere hvordan en robot kan understøtte sundhedspersonalet.

Efterfølgende vurderede både sundhedspersonalet og robotudviklere user cases ud fra fire kriterier: Hvor stort er behovet? Er det teknisk muligt? Er en robot den bedste løsning? Og endeligt, findes der allerede en robot på markedet?

Altid udstyr lige ved hånden

Behovsanalysen viste, at sundhedspersonalet ofte er udfordret af at bruge tid på at hente udstyr og andre materialer i depoter mv. Og den mest lovende user case viste sig derfor at være en robot til transport af småt udstyr, som både kan tilkaldes og følge sundhedspersonalet fra stue til stue. Dermed kunne udviklingen af en robotprototype gå i gang.

I udviklingsfasen er det vigtigt hele tiden at pejle efter den hverdag på afdelingen, som robotten skal agere i.

Karen J. Nielsen forklarer,

- Via en meget enkel mock up i form af en IKEA-kommode på hjul med et simpelt interface og kaldesystem, gennemførte vi flere mock up-test på sygehuse. Vi fik afprøvet kaldesystem, indretning, indhold og interaktion mellem robot og sundhedspersonale og patienter. Alle disse input kunne robotudviklerne bruges i deres videre udviklingsarbejde.

En sidste prototypetest på sygehuset

En sidste prototypetest gav en dybere indsigt i, om robotten reelt understøtter og aflaster personalet som forventet?

Testen viste både positive og negative resultater: På positivsiden er, at robotten frigiver tid til patientkontakt, minimerer afbrydelser og forstyrrelser og begrænser materialespild. På negativsiden er, at robotten kun vil blive brugt intensivt nogle få timer i døgnet.

Louise Halgaard Godfredsen:

- Det betyder, at hvis robotten skal blive en god investering, skal den kunne transportere flere typer af indhold, fx medicin eller mad og drikkevarer.

Altså nye potentialer, som ikke er omfattet af Health-CAT-projektet.

Sygehus Sønderjylland en vigtig partner i projektet

Geriatrisk Afdeling på Sygehus Sønderjylland har været dybt involveret i projektet blandt andet som prototype-testafdeling. Over fire dage, 20. – 24. januar 2020, testede sundhedsperonalet på Geriatrisk Afdeling en prototype af en mobil robotløsning. Endvidere har Lærings- og Forskningshusets på Sygehus Sønderjylland været involveret i projektet.
 
Under testen indgik prototypen i afdelingens drift i både dagvagter og aftenvagter, for at få et bredest muligt billede af robotløsningens muligheder.

HealthCAT-projektet

I Tyskland og Danmark bliver der flere ældre patienter og færre sundhedsfaglige til at tage sig af dem. Det skaber udfordringer i forhold til at opretholde behandlings- plejestandarden for bl.a. ældre patienter og personer med behov for særlig hjælp og pleje. Health-CAT projektet er et dansk-tysk samarbejde, som har til formål at udvikle en prototype af en mobil robotløsning, som kan understøtte og aflaste personalet, så de kan koncentrere sig om den menneskelige omsorg.

Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, projektleder
Louise Halgaard Gotfredsen
+45 2179 1404
lhg@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent (orlov)
Karen J. Nielsen
+45 4019 7781
karen.j.nielsen@rsyd.dk