Guideline – webinar som patientrettet undervisning

En guide til dig, der skal i gang med at afholde webinar som patientrettet undervisning eller kommunikation til og med patienter

Online undervisning, eller webinar, er ikke nyt. Men indenfor patientrettet undervisning er det forholdsvis nyt at bruge webinar, som en del af kommunikation til og med patienter. Måske du står og skal i gang med at afholde webinar og har brug for vejledning til at komme godt fra start.

Fødselsforberedelse som webinar

Projektet Fødselsforberedelse som webinar er nu afsluttet. Projektet blev etableret som en akutindsats under Covid19 støttet af TrygFonden.

Projektet blev sat igang fordi corona-nedlukningen af Danmark betød aflysning af fysisk fødselsforberedelse over hele landet.

I projektperioden er der afholdt over 100 webinarer med gennemsnitlig 25 deltagere pr. gang. Det har været en succes, og både gravide og de undervisende jordemødre evaluerer webinarformen som egnet til fødselsforberedelse.

Tilbuddet om online fødselsforberedelse til gravide i Region Syddanmark fortsætter og bliver fremover en del af de samlede tilbud om fødselsforberedelse.

Projektleder Lise Ringkvist, Syddansk Sundhedsinnovation fortæller, 

- I projektet har vi gjort os umage med at samle erfaringer undervejs, og de er nu samlet i en guideline med gode råd og tips til dig, der skal i gang med at afholde webinar som patientrettet undervisning eller lignende.

I guidelinen finder du fire temaer:

  • Det tekniske: Om pc, headset, webkamera, internetforbindelse og valg af webinarplatform
  • Det didaktiske og pædagogiske: Om undervisning foran kameraet, chat & polls, det fysiske rum og god forberedelse
  • Det administrative: Om tilmelding og registrering, GDPR og evaluering
  • Det organisatoriske: Om, at webinarer skal være drevet af behov, opbakning fra ledelsen og prisen for webinarer.

- De gode råd og tips er bygget på vores egne erfaringer omkring, hvad er vigtigt, når man skal i gang med at holde webinar som patientrettet undervisning, slutter Lise Ringkvist

Fødselsforberedelse som webinar en corona-akutindsats

Corona-nedlukningen af Danmark betød aflysning af fysisk fødselsforberedelse over hele landet. Dermed mistede de gravide og deres partnere en vigtig del af den danske svangreomsorg.

Syddansk Sundhedsinnovation havde projektledelsen, og projektet skete i samarbejde mellem alle fire fødesteder i Region Syddanmark (Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus) og Amager og Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden. Projektet kørte i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Guideline – webinar som patientrettet undervisning
Kontakt
SDSI
Projektleder
Lise Ringkvist
+45 2924 8981
lru@rsyd.dk