Digitalt kompetenceløft til sundhedsprofessionelle

Projekt ”Bliv Digital Kompetent” er afsluttet. Evalueringen viser, at deltagerne oplever kurset som konkret og brugbar inspiration til at udvikle egen praksis på sygehuse, i almen praksis og i kommuner

Positiv evaluering af projekt ”Bliv Digital Kompetent”

Projekt ”Bliv Digital Kompetent er nu afsluttet. Evalueringen viser, at deltagerne oplever at kunne anvende læringen i forhold til egen praksis. Og dermed at, uddannelseskonceptet ”Bliv Digital Kompetent” medvirker til at fremme teknologiforståelse og indsigt i digitale løsninger hos sundhedspersonale.

Evalueringen viser også, at en vellykket implementering afhænger af mange faktorer, hvoraf nogle ligger uden for kursets indflydelsesområde. Det kan være faktorer som lokal organisationskultur, manglende ledelsesopbakning, travlhed eller noget så simpelt som manglende teknologiske løsninger, der kan anvendes i praksis.

Evalueringen af projektet er gennemført af UC Syd og er sket på baggrund af tre fysiske pilotkurser og en online webinartræning.

Digitalt kompetenceløft

Nye digitale teknologier er en del af hverdagen for sundhedsprofessionelle i både kommuner, i almen praksis og på sygehuse. Det skyldes, at digitale løsninger understøtter hverdagen i sundhedsvæsenet og, at der er stigende krav om at inddrage borgernes egne ressourcer i behandling, pleje og rehabilitering.

Det betyder, at der er et behov for at løfte de sundhedsprofessionelles digitale kompetencer, så de kan understøtte patienternes brug af teknologi og dermed deres egenomsorgsevne

De sundhedsprofessionelle skal:

  • Lære at anvende nye digitale velfærdsteknologier såsom apps, smartphone, tablets og pc-programmer
  • Blive fortrolige med brug af teknologi i hverdagen fx opsætning af videomøder.
  • Opnå sundhedspædagogiske færdigheder, så de kan understøtte borgerne i brugen af teknologi
  • have forståelse for it-sikkerhed i omgangen med personoplysninger og sundhedsdata.

Projektet Bliv Digital Kompetent

Formålet med projekt ”Bliv digital kompetent” var således at styrke de digitale kompetencer hos det sundhedsfaglige personale i kommuner og på sygehuse. Både inden for teknologiforståelse, anvendelse af digitale teknologier og kommunikation med borgerne i forbindelse med digitalt understøttet behandling, pleje og rehabilitering. Målet var at gøre de sundhedsprofessionelle trygge i at anvise og oplære borgere i brug af teknologi til at mestre egen sygdom og dermed fremme patient empowerment.

Det uddannelseskoncept, som er udviklet i projektet, er generisk opbygget og kan dermed anvendes de steder, hvor personalet har brug for en grundlæggende indføring i teknologiforståelse.

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udbyder uddannelsen både som et diplommodul på efter- og videreuddannelsen og som et tværfagligt valgfag på grunduddannelse.

FAKTA

Bliv Digital Kompetent var et udviklingsprojekt finansieret med 50% af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til kompetenceløft af sundhedspersoner og 50% egenfinansiering fra projektparterne.

  • Syddansk Sundhedsinnovation (projektledelse)
  • Tværsektorielt Samarbejde i Region Syddanmark
  • Steno Diabetes Center Odense
  • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  • UC Syd
  • Kommunerne: Varde -, Faaborg Midtfyn -, Kolding -, Kerteminde -, Odense -, Svendborg -, Ærø - og Halsnæs kommune.
Digitalt kompetenceløft til sundhedsprofessionelle
Kontakt
SDSI
Konsulent
Linda Justi
+45 2920 1187
linda.justi@rsyd.dk