Workshop med Regionsrådet om borgerinddragelse

Syrenparken i Børkop dannede rammen, da 21 medlemmer af regionsrådet i Region Syddanmark den 6. marts 2019 var samlet for at blive klogere på borgerinddragelse

Borgerinddragelse – hvorfor det?

De fleste er enige om, at borgerinddragelse er en god ting. Men det kræver omtanke at spørge borgerne om råd. Borgerinddragelse må ikke blive noget, man bare gør. Borgerne skal opleve, at det de bidrager med bruges til at skabe værdi for beslutningstagerne.

Anne Tortzen fra Center for Borgerdialog indledte med et fagligt input om, hvorfor og hvordan borgerinddragelse skaber værdi.

Emner fra den virkelige verden

For at sikre en relevant drøftelse havde en arbejdsgruppe på forhånd samlet et katalog med temaer, hvor borgerinddragelse vurderes at være relevant. Temaerne havde blandt andet relation til sundhedsvæsenet fx borgernære sundhedsinitiativer, regional udvikling og klimaspørgsmål.

Politikerne valgte tema i forhold til de politiske udvalg, de sidder i. Og ved workshoppen diskuterede, de hvor det giver bedst mening at få borgernes input, så de som politikere kan træffe kvalificerede beslutninger.

Randi Lehmann Boesen, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, som sammen med kolleger faciliterede workshoppen, forklarer,

- Politikerne var meget optaget af perspektiverne ved borgerinddragelse, og de var glade for den faciliterede workshop som en måde at diskutere på.

Som et eksempel på politikernes drøftelser fortæller innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation Lise Ringkvist, som faciliterede telemedicin under temaet Det digitale sundhedsvæsen, at politikerne valgte at fokusere på borgerinddragelse i forhold til at afsøge, hvilke områder borgerne ser som oplagte for telemedicinske løsninger.

Anna Lyster-Clausen, innovationskonsulent i Syddansk Sundhedsinnovation, supplerer med, at politikerne ser stor værdi i at få borgernes input til, hvad de kommende sundhedshuse skal indeholde, så det bliver et sted, hvor borgerne kommer, og dermed kan være med til at understøtte forebyggelse. Endvidere skal borgerne spørges i forhold til brobyggernes rolle, så de bidrager bedst muligt i borgernes kontakt med sundhedsvæsenet.

Ud fra politikernes drøftelser af borgerinddragelse prioriteres temaer og emner yderligere, og der udarbejdes et samlet katalog, som forelægges for Forretningsudvalget.

Workshop med Regionsrådet om borgerinddragelse

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Randi Lehmann Boesen
+45 3027 2620
rlb@rsyd.dk