Velfærdsteknologi – dansk kernekompetence

Fagmagasinet Medicoteknik sætter i sit januar-nummer 2019 fokus på velfærdteknologi og rehabilitering

Medicoteknik beskriver en række eksempler på velfærdsteknologiske løsninger. 

Medicoteknik, Magasin for Dansk Medicoteknisk Selskab (DMTS), nr. 1. januar 2019.

Tæt nationalt samarbejde med klyngerne

Det danske erhvervsfremmesystem rykker sammen for at stå stærkere. Det handler om vækst, innovation, og hvordan vi får mest ud af erhvervsfremmemidlerne. 2019 bliver et overgangsår, men konturerne for, hvad ændringerne kommer til at betyde for sundheds- og medicoområdet tegner sig allerede nu.

Læs Mette Thiels artikel "Tæt nationalt samarbejde med klyngerne" om den omstilling, som det danske erhvervsfremmesystem står i efter, at en ny aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet blev vedtaget i 2018. Mette Thiel er seniorkonsulent - kommunikation og markedsføring i Welfare Tech og taler med Welfare Techs direktør Christian Graversen.

Digital genoptræning med platformen genoptræn.dk

Den digitale genoptræningsplatform Genoptræn.dk bliver i løbet af 2019 udrullet til sygehuse og kommuner i Region Syddanmark. Det sker for at sikre, at borgerne oplever større fleksibilitet og sammenhæng i patientforløbet.

Problemer med ødelagte knæ efter sport, smerter i skulder eller ryg sender ofte borgeren på en rejse gennem alle sektorer i sundhedsvæsenet. Typisk er første station egen læge i almen praksis, hvorefter diagnosen stilles ved et ambulant besøg på sygehuset. Genoptræningen foregår primært i kommunalt regi, men opfølgende konsultationer kan bringe borgeren tilbage på sygehuset igen. Mange borgere oplever, at viden om deres forløb går tabt i overgangen mellem de forskellige sektorer.

På Sygehus Lillebælt Kolding har Carsten Jensen, forskningslektor, Ortopædkirurgisk Afdeling sammen med Anna-Britt Krog, it-projektleder, Region Syddanmark, Syddansk Sundhedsinnovation været ansvarlige for projekt "Kvalitet og Involvering i Genoptræning". Projektet har brugt Genoptræn.dk til at understøtte digital genoptræning af patienter med knæsmerter. Carsten Jensen forklarer:

- Med genoptræn.dk får vi et samlet overblik over borgernes træningsindsats, og det er med til, at vi opnår større viden om effekten af genoptræning - altså evidens.

Læs hele artiklen om Genoptræn.dk.

EU-støtte til finansiering af sundhedsinnovationsprojekter

EU er en mastodont, når det gælder finansiering af projekter og indsatser inden for sundhed, velfærdsteknologi, innovation og forskning. Men ansøgningsprocessen er omfattende, og der er stor konkurrence, så det kræver viden og indsigt at navigere i EU’s kompleksitet.

Læs artiklen, som blandt andet beskriver hvordan Region Syddanmark gennem flere år har satset på EU som en vigtig kilde til finansiering af projekter inden for sundheds- og velfærdsteknologi.