Test af teknologier til kortlægning af fysisk aktivitetsniveau for hofteopererede patienter

I efteråret 2018 afholdt Plug & Play i samarbejde med forskere fra Ortopædkirurgisk Forskningsenhed fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital en test af aktivitetsmålere til monitorering af hofteopererede borgeres aktivitetsniveau

Testen foregik over tre dage med i alt seks hofteopererede borgere, der fik monteret mellem tre og fire aktivitetsmålende teknologier samtidig. Formålet med testen var at teste om aktivitetsmålerne kunne differentiere mellem forskellige dagligdagsaktiviteter.

Test af seks forskellige aktiviteter

Under testen blev de seks testpersoner bedt om at udføre seks forskellige aktiviteter: Gang, ligge ned, sidde, stående med lav aktivitet, stående med høj aktivitet og trappegang.

Følgende aktivitetsmålere blev testet:

  • E-Tact fra BodyCAP
  • SENS Motion Plus fra SENS Innovation
  • Axivity AX3 fra Axivity
  • Sportssensor udviklet af forskere på Syddansk Universitet.

Data genereret under testen er efterfølgende blevet behandlet/analyseret.

Databehandlingen viste, at ingen af de testede aktivitetsmålere kunne differentiere mellem alle seks hverdagsaktiviteter, men to af aktivitetsmålere kunne skelne mellem fem ud af seks aktiviteter. På baggrund af den begrænsede datamængde, er det dog vanskeligt at drage entydige konklusioner om, hvilken af de testede aktivitetsmålere, der bedst kan skelne mellem de forskellige aktiviteter.

Læs mere i den uddybende testrapport "Måling af fysisk aktivitet for hoftepatienter - et validerings- og kvalitetssikringsprojekt" på Plug & Plays hjemmeside.

Test af teknologier til kortlægning af fysisk aktivitetsniveau for hofteopererede patienter

Kontakt