Temamøde om den gode proces for indkøb af robot og automationsløsninger til sundhedsvæsenet

Temamødet den 27. maj 2019 er det første i en temarækken med eksperter inden for robotteknologi og udbudsforretning, der sætter fokus på det rammeværk, der muliggør struktureret indkøb af robotteknologi

TID: 27. maj 2019, kl. 12.30 - 15.30

STED: Syddansk Sundhedsinnovation, Forskerparken 10 G, Odense.

MÅLGRUPPE: Offentlige aktører inden for sundhedssektoren

TILMELDING: senest 26. maj 2019. Deltagelse er gratis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Temarække om anskaffelse af robotter og automationsløsninger til hospitaler i danske regioner

Robot- og automatiseringsløsninger, der understøtter sygehusdriften, er en vigtig del af effektiviseringen af fremtidens sundhedsvæsen. Løsningerne findes på markedet, men den gode proces omkring anskaffelse af den rigtige løsning, der skaber den forventede gevinst, kan være svær at få greb om.

I temarækken gennemgår vi det rammeværk, der muliggør indkøb af robotteknologi på en struktureret måde. Med oplæg og workshops fra eksperter inden for robotteknologi og udbudsforretning, går vi i dybden med succeskriterierne for gennemførelse af projekter, herunder også de vigtigste læringspunkter fra udfordrede projekter.

På første møde berører vi kort alle emner, der indgår i den samlede afdæknings- og anskaffelsesproces.

Vi sætter de første streger til en generisk template for anskaffelse af robot og automationsløsninger, som over de næste temarækker udbygges med konkrete take aways. Herudover tager vi hul på den første teknologiske gennemgang af logistikrobotter: Hvad findes der på markedet? Hvad er fordele og ulemper? Og hvad skal du være opmærksom på ved implementering af logistikrobotter?

Program

12.30 Velkommen
v. Louise Halgaard Gotfredsen, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

12.35 Intro til dagens program
v. Søren Peters, partner og adm. direktør, Gain & Co

12.45 Juridiske faldgruber ved indkøb af robotter — og hvordan du undgår dem
v. Mikael Klint, partner, Gain & Co
- I forbindelse med et komplekst indkøbsforløb er der mange juridiske faldgrupper. Oplægget sætter fokus på de kontraktuelle faldgrupper, der er væsentlige for ordregiver at vurdere i forbindelse med indkøbsprocessen, således at anskaffelsen har fokus på den tekniske løsning og ikke de kontraktuelle udfordringer.
Som del af oplægget vil Mikael komme med praktiske eksempler på kontraktuelle udfordringer belyst fra et kunde- og leverandørperspektiv.

13.30 Kaffepause

13.45 Rettidig omhu inden udbud af logistikrobotter – helt lavpraktisk
v. Mikkel Viager, robot- og automationskonsulent og partner, Gain & Co
- I praksis afviger virkeligheden ofte fra plantegningen, og procedurer udføres ikke altid efter bogen. Det er derfor vigtigt at supplere de teoretiske dataindsamlinger og plantegninger med hands-on gennemgang af de fysiske rammer og daglige arbejdsgange. Mikkel Viager fra Gain & Co fortæller om vigtigheden af en helt lavpraktisk gennemgang af fysiske rammer og daglige procedurer, før udarbejdelse af et udbud. I forbindelse med indlægget vil der blive givet en række eksempler, baseret på tidligere gennemførte forløb.

14.30 Paneldebat: Fra teori til virkelighed – logistikrobottens forberedelses rejse hidtil og fremadrettet? Erfaringsdeling fra Projektorganisationen, Sjællands Universitetshospital, Køge
v. Mikkel Viager og Mikael Klint, Gain & Co og Gulshan Din, logistikprojektleder,
Sjællands Universitetshospital, Køge og Moderator: Elías Lundström, Gain & Co
- Få indblik i nogle af de mange praktiske overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med anskaffelse af logistikrobotter — og hør, hvorfor den største investering ikke altid er selve robotterne. Gulshan Din vil dele sine foreløbige erfaringer med at gøre det kommende supersygehus klar til logistikrobotter. Sammen med Mikael Klint og Mikkel Viager fra Gain & Co vil hun dele gode råd fra de indledende faser i et robotprojekt, samt komme ind på hvordan man kan opstille de rette kriterier i et udbud. 
Der vil være mulighed for at dele egne erfaringer, få input til at løse potentielle udfordringer og stille spørgsmål undervejs.

15.15 Afrunding på dagens program
v. Søren Peters, partner og adm. direktør, Gain & Co

15.25 Tak for i dag
v. Louise Halgaard Gotfredsen, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation.

Temamøde om den gode proces for indkøb af robot og automationsløsninger til sundhedsvæsenet
Kontakt
SDSI
Specialkonsulent, projektleder
Louise Halgaard Gotfredsen
+45 2179 1404
lhg@rsyd.dk

SDSI
Specialkonsulent
Emil Kjærsgaard Nielsen
+45 4019 6903
ekn@rsyd.dk