Sundhedspersonale tester mock-up af intensivstue til Nyt Odense Universitetshospital

Mellem senge, kasser og paller i kælderen under Odense Universitetshospital ligger en helt ny intensiv patientstue. Eller rettere sagt en mock-up af en intensiv patientstue

I de næste par måneder skal sygeplejersker, læger, terapeuter, medicoteknikere og serviceassistenter og arbejdsmiljømedarbejdere gennemspille 6 test-scenarier med forskellige patientforløb for at finde ud af, hvordan intensiv-stuen kan indrettes på bedst mulig vis. Den skal nemlig være model for de 68 intensivstuer, der skal være på Nyt OUH.

For hvordan er det med den lofthængte søjle? Hvor skal døråbningen være, for at man kan komme igennem med en bariatrisk seng uden at blive klemt? Og hvor har møblet til de pårørende den bedste plads, hvis den ikke skal stå i vejen for behandlingen? Hvilken indretning er bedst for patienten og giver de bedste arbejdsbetingelser?

Det skriver Lise Ravn Jedzini, Lise.Ravn.Jedzini@rsyd.dk, på OUH Intra.

Syddansk Sundhedsinnovations rolle i testforløbet

SDSI planlægger testscenarier i samarbejde med planlægningsgruppen for intensiv. Herudover faciliterer SDSI de beskrevne 6 testscenarier og samler op på input fra klinikere, arbejdsmiljørepræsentanter, medicoteknik m.fl. der deltager i test.

6 testscenarier

​Der er planlagt 6 testscenarier af hver tre timers varighed. Scenarierne har fokus på forskellige arbejdsgange.

1. Modtagelse af patient
2. Mobilisering og træning
3. Hygiejne og rengøring
4. Genoptræning på stuen
5. Udstyrstung pleje og behandlingssituation
6. Modtagelse af intensivt barn.

Sundhedspersonale tester mock-up af intensivstue til Nyt Odense Universitetshospital