Stor aktivitet i Syddansk Sundhedsinnovation i 2018

3.600 gæster besøgte Syddansk Sundhedsinnovation i 2018. De kom som nationale og internationale delegationer, de deltog i vidensarrangementer, workshops og møder

Hele verden på besøg

I 2018 havde Syddansk Sundhedsinnovation 420 personer på delegationsbesøg. De kom fra hele verden for at se og høre mere om hvordan Region Syddanmark arbejder med sundhedsinnovation. De kom fra Japan, Kina, Sydkorea og New Zealand, fra de skandinaviske lande Norge, Sverige, fra Tyskland, Holland, Belgien, Østrig, Wales, Polen og de baltiske lande.

EU's sundhedskommissær

I marts 2018 besøgte en delegation fra Europa Kommissionen med sundhedskommissær Vytenis Andriukaitis i spidsen Region Syddanmark. Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og Karsten Uno Petersen (S) tog imod i Syddansk Sundhedsinnovation, Odense og fortalte om regionens mangeårige satsning på velfærdsteknologi og sundhedsinnovation med det formål at fremme sundhedsfremme og forebyggelse og stimulere vækst i regionen.

Besøget var en opfølgning på et besøg i 2014, hvor kommissærens forgænger, Tonio Borg, besøgte både Syddansk Sundhedsinnovation, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet.

Arrangementer trak fulde huse

Udover at tage imod delegationsbesøg, har Syddansk Sundhedsinnovation været arrangør og vært for en række vidensarrangementer afholdt i vores haller.

En væsentlig del af SDSIs virke er at sprede viden til sundhedsprofessionelle på sygehuse og i kommunerne om blandt andet telemedicin, brugerinddragelse, test af sundheds-it-løsninger og digital integration, robot og automatiseringsløsninger. Ligesom vi ønsker at skabe kontakt og samarbejde med virksomheder.

I maj 2018 mødte over 100 deltagere op til arrangementet ”Blockchains forunderlige verden” for at blive klogere på Blockchain-teknologien og på hvilken rolle Blockchain har i fremtidens sundhedsvæsen.

Også inspirationsdag om succesfuld hospitalslogistik i november 2018 var velbesøgt. Mere end 100 deltagere fra alle fem regioner havde sat hinanden stævne for at præsentere deres arbejde med logistikløsninger og for at inspirere kolleger over hele landet.

Endeligt holdt Netværk for mobile robotter i sundhedssektoren deres møder i SDSI. Hver gang kommer der ca. 50 deltagere, som drøfter mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører.

WHINN - Week of Health & INNovation

Alene under WHINN 9. – 11. oktober 2018 kombinerede mere end 150 Whinn-deltagere deres WHINN-deltagelse med et besøg i Syddansk Sundhedsinnovation.

De kom som delegationsbesøg, de holdt projektmøder eller deltog i workshop om hvordan sundhedsløsninger, som telemedicin og digitalisering kan bidrage til fremtidens hjemmebehandling af ældre.

Samlet har vi haft 3.600 gæster i 2018

Stor aktivitet i Syddansk Sundhedsinnovation i 2018

Kontakt
SDSI
Enhedschef
Anne Bach Stisen
+45 2059 8951
Anne.B.Stisen@rsyd.dk