Nyt nationalt besøgscenter for sundhed og velfærd skal styrke international promovering af danske sundheds- og velfærdsløsninger

Et nyt nationalt besøgscenter for sundhed og velfærd etableres i Odense. Centeret skabes for at styrke den internationale branding og promovering af danske produkter og løsninger inden for sundheds- og velfærdsområdet

Internationale beslutningstagere og topledere viser stor interesse for udviklingen i det danske sundhedsvæsen og for de danske styrkepositioner inden for sundhed og velfærd. Interessen kan blandt andet ses gennem udlandets stigende efterspørgsel efter danske produkter.

Interessen skal blive til eksport

Den efterspørgsel skal yderligere stimuleres og omveksles til konkrete eksportaftaler, og den indsats skal nu varetages af et nyt nationalt besøgscenter for sundhed og velfærd på vegne af den danske sundhedsindustri. Det er Healthcare DENMARK og Industriens Fond, der i samarbejde med Syddansk Universitet, UCL, Odense Kommune og Region Syddanmark etablerer det nationale besøgscenter i Odense.

- Med det nye center skabes en platform for yderligere internationalisering af dansk erhvervsliv. Centeret kan skabe en stærk og kraftfuld formidling, hvor kendskabet til styrkepositioner, løsninger, produkter og danske virksomheder forankres solidt hos de besøgende delegationer, siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør for Industriens Fond, og peger på, at centeret skal arbejde for, at interessen fra de besøgende delegationer består, og at de arbejder videre med planer om at indkøbe danske produkter, når de er taget hjem fra besøget i Danmark.

Hvad kan det nye besøgscenter?

Ambitionen med det nye tiltag er at etablere et besøgscenter, der er så unikt, at det også er med til at brande Danmark. Dermed vil besøgscenteret bidrage til at tiltrække delegationer med større potentiale end i dag. Det skal, sammen med den mere kraftfulde formidling, lede til en vækst i den fremtidige eksport på sundheds- og velfærdsområdet.

- Med et besøgscenter kan vi give endnu stærkere inspiration og motivation til de cirka 100 årlige delegationer med top-beslutningstagere. Et tal som forhåbentlig også kan øges. Et nationalt besøgscenter vil medvirke til at skabe øget efterspørgsel efter danske produkter og løsninger og dermed lede til øget eksport fra danske virksomheder, siger Hans Erik Henriksen, der er direktør for Healthcare DENMARK.

Det nye besøgscenter skal skabe en hurtig og præcis formidling af de styrkepositioner og løsninger, som er relevante for den enkelte delegation. Samtidig gør besøgscentret det muligt, på en bedre måde end i dag, direkte at inddrage virksomheders produkter og løsninger i forbindelse med delegationsbesøg.

Besøgscenteret skal ligge i Odense Det nationale besøgscenter placeres ved det nye Odense Universitetshospital, Syddansk Universitetet og Forskerparken, og får derudover et satellitkontor i Industriens Hus i København.

- Jeg er glad og stolt over, at Odense bliver vært for det nye besøgscenter, og placeringen på Campus Odense ligger lige til højrebenet. Der skaber virksomheder, det nye universitetshospital og sundhedsuddannelserne en sundhedsklynge af internationalt format, som ikke kun styrker Fyn, men den samlede danske sundheds- og velfærdssektor. Jeg glæder mig personligt til at byde de første delegationer velkommen til både centeret og vores dejlige by, siger borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel.

Hos Region Syddanmark hilses det nye center velkomment

- Det nationale besøgscenter bliver et stærkt internationalt udstillingsvindue for de kompetencer og innovations-aktiviteter, der foregår i et unikt samspil mellem partnerne. Ud over at vise de muligheder, der er for at udvikle løsninger i samarbejder mellem det offentlige og private, vil centret også kunne bruges af partnerne til møder og undervisning. Så det er en bred kreds, der får glæde af besøgscentret, siger Stephanie Lose, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Også på Syddansk Universitet mødes etableringen af det nye nationale besøgscenter med stor entusiasme.

-Det er en fjer i hatten for både Campus Odense-området og for hele branchen, at vi er lykkedes med at få etableret et center, som kan vise det bedste af det bedste, den danske sundheds- og velfærdssektor har at byde på med udgangspunkt i det unikke miljø, vi kommer til at få med universitetet og det nye OUH så
tæt på hinanden, siger Henrik Dam, der er rektor på Syddansk Universitet.

Industriens Fond har bevilliget 17,5 mio. kroner til etableringen af det nye besøgscenter, der er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller i et moderne og skandinavisk udtryk. Forventningen er, at centret vil stå klar til at modtage de første delegationer i 2020.

Kontakt

  • Hans Erik Henriksen, direktør, Healthcare DENMARK, 3045 6735, heh@healthcaredenmark.dk
  • Ole Østrup, formidlingschef, Industriens Fond, 2380 0660, oos@industriensfond.dk
  • Peter Rahbæk Juel, borgmester i Odense, 3051 3115
  • Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark, 2533 0982.
Nyt nationalt besøgscenter for sundhed og velfærd skal styrke international promovering af danske sundheds- og velfærdsløsninger