Medicindistribution på Sygehus Sønderjylland

Syddansk Sundhedsinnovation har afleveret en rapport til Sygehus Sønderjylland, om medicinens vej gennem systemet. Rapporten er en af sygehusets mange forberedelser til indflytning i det nye sygehusbyggeri

Sygehus Sønderjylland (SHS) tager et nyt byggeri i brug i løbet af efteråret 2019/foråret 2020.

Her er medicindistribution, -administration, -kontrol og dermed sikkerheden i hele kæden af omgang med medicin et af fokusområderne.

Lærings og Forskningshuset på SHS har bedt Syddansk Sundhedsinnovation om at afdække arbejdsgange, systemer og logistik omkring medicindistribution og håndtering af medicin fra Sygehusapoteket til sygehusets tre matrikler, til alle afdelinger og helt ud til patienten.

Rapportens indsigter er er opnået på baggrund af af SDSI’s feltarbejde på 5 afdelinger og på Sygehusapotek Sønderjylland.

De sidste 25 meter

Indsigterne skal danne baggrund for kommende beslut¬ninger om indkøb af teknologier samt træning af og beslutninger om ændringer i arbejdsgange, der kan skærpe medicinens vej gennem systemet inkl. de sidste 25 meter. Det gælder både i det nye sygehusbyggeri og i det eksisterende sygehus.

Desuden vil afdækningen anvendes til kommende indretninger af medicinrum på SHS.

Syddansk Sundhedsinnovation har netop afleveret en rapport til Sygehus Sønderjylland, om medicinens vej gennem systemet. Rapporten er en af sygehuset mange forberedelser til indflytning i det nye sygehusbyggeri.

Sygehus Sønderjylland (SHS) tager et nyt byggeri i brug i løbet af efteråret 2019/foråret 2020.

Her er medicindistribution, -administration, -kontrol og dermed sikkerheden i hele kæden af omgang med medicin et af fokusområderne.

Lærings og Forskningshuset på SHS har bedt Syddansk Sundhedsinnovation om at afdække arbejdsgange, systemer og logistik omkring medi¬cindistribution og håndtering af medicin fra Sygehusapoteket til sygehusets tre matrikler, til alle afdelinger og helt ud til patienten.

Rapportens indsigter er er opnået på baggrund af af SDSI’s feltarbejde på 5 afdelinger og på Sygehusapotek Sønderjylland.

Indsigterne skal danne baggrund for kommende beslut¬ninger om indkøb af teknologier samt træning af og beslutninger om ændringer i arbejdsgange, der kan skærpe medicinens vej gennem systemet inkl. de sidste 25 meter. Det gælder både i det nye sygehusbyggeri og i det eksisterende sygehus.

Desuden vil afdækningen anvendes til kommende indretninger af medicinrum på SHS.

Medicindistribution på Sygehus Sønderjylland

Kontakt
SDSI
Innovationskonsulent
Charlotte Maria Patterson
+45 2920 1614
Charlotte.Patterson@rsyd.dk