Kunstig intelligens i den offentlige sektor

25 offentlige offentlige ledere giver deres syn på kunstig intelligens i analysen "Kunstig intelligens i den offentlige sektor"

Microsoft offentliggjorde den 6. januar 2019 "Kunstig intelligens i den offentlige sektor". På baggrund af interviews med 25 offentlige offentlige ledere om deres syn på kunstig intelligens og hvilke perspektiver de ser for at bruge kunstig intelligens i den offentlige sektor.

Bidrag fra Region Syddanmark

Analysen har bidrag fra to offentlige syddanske ledere. Peder Jest, lægelig direktør, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus og Christian Mercado, enhedschef, Digital Innovation, Syddansk Sundhedsinnovation.

Peder Jest fortæller blandt andet, at OUH på nuværende tidspunkt arbejder med 84 konkrete løsninger, som er baseret på kunstig intelligens og har 35 undervejs i forskellige kliniske sammenhænge.

Peder Jest, lægelig direktør på Odense Universitetshospital, mener at man ikke kan skynde sig nok med at få automatiseret processer i den offentlige sektor – især på det administrative område:

- Der er en enorm gevinst i at understøtte vores medarbejdere med kunstig intelligens i deres arbejde med f.eks. store IT-systemer, så vi automatisk lever op til krav om dokumentation, registrering mv. Jeg ser så mange lavthængende frugter, som vi kan plukke på kort sigt – og jeg mener faktisk ikke, at vi kan skynde os nok.

Christian Mercado, forklarer i forhold til skalering af kunstig intelligens i større sammenhænge,

- Vi er nok der, hvor vi har en klar fornemmelse af, at kunstig intelligens kan gøre en forskel, men vi er i tvivl om, hvordan vi får det til at ske i stor skala.

Han mener, at en del af løsningen, når det offentlige skal arbejde med intelligente teknologier og brug kunstig intelligens er, at arbejde med testprojekter i mindre målstok for at samle erfaring og viden. Det giver et mere solidt grundlag at træffe beslutninger om større investeringer og projekter på et mere solidt grundlag.

Christian Mercado fortæller videre blandt andet hvordan Region Syddanmark er opmærksom på at involvere alle interessenter i arbejdet med nye teknologier, fx at udfolde temaet "Data og digitalisering" i den regionale innovationsstrategi, som blev vedtaget i 2017.

Analysens 8 anbefalinger

Tema 1: Rammerne for offentlig innovation

 • Gensidig åbenhed på tværs
  Eftersom offentlige myndigheder ofte er gensidigt afhængige af hinandens virke og IT-systemer, er det nødvendigt i højere grad at dele viden om innovation
  og erfaringer på tværs af den offentlige sektor. Det vil gøre det nemmere at vurdere muligheder og udfor - dringer ved opstart af nye projekter, såvel som skabe
  viden om nødvendige ressourcer, til at eksperimentere inden for det offentliges rammer.
 • Show and tell
  Resultater af projekter baseret på nye teknologier skal synliggøres i organisationen og ikke kun refereres til ledelsen. Det gælder både de indsatser, hvor potentialerne for skalering er store og de projekter, som må begraves. Processer og resultater bør kommunikeres i hele organisationen, for på den måde bliver alle klogere og engageret i projekterne.

Tema 2: Vision for forandring

 • Fokuser på målet Teknologien er midlet – ikke målet i sig selv.
  Identificér og adressér problemerne inden de bliver for mange og test, hvilke teknologier, der er bedst egnet til at imødekomme de faglige behov og løfter potentialet i organisationen.
 • Kig mod omverdenen
  Vellykket innovation skabes ikke i et lukket rum. Ved at kigge udover de vante rammer og indhente erfaringer og perspektiver fra andre aktører, undgår man at
  opfinde den dybe tallerken eller begå fejl, som andre har lært at tackle.

Tema 3: Digital ledelse og innovationskultur

 • Digitalt lederskab driver transformation
  Digitalt lederskab er afgørende for at få medarbejderne med på den teknologiske rejse. Organisationens visioner og initiativer på området bør kommunikeres tydeligt og medarbejderne bør inkluderes og inviteres til at bidrage med deres perspektiver og erfaringer, der ofte kan være en vigtig del af løsningen.
 • Skab plads til at fejle
  Det lyder banalt, men er ofte svært. Ved at designe innovationsprocesser, hvor fejl, tests og forsøg forventes og ikke blot sker utilsigtet, vil der skabes en større tryghed og sikkerhed i at eksperimentere med nye projekter baseret på kunstig intelligens.

Tema 4: Balanceret sikkerhed og innovation

 • Har du det rette kompetencemix?
  Investér i og prioritér medarbejdernes kompetenceudvikling, og overvej om organisationen har det rette mix af kompetencer til at kunne vurdere såvel teknologiske aspekter af nye projekter baseret på kunstig intelligens samt de menneskelige og etiske dilemmaer, som ofte følger i kølvandet på teknologiske kvantespring.
 • Synergi skaber gode løsninger
  Forsøg at skabe synergi mellem ledelse og IT- og udviklingsafdelingerne. En sammenhængende og koordineret indsats mellem forretning og IT, skaber de bedste forudsætninger for innovative projekter. Modsat kan det være direkte kontraproduktivt at lade teknologiprojekter leve alene i IT-afdelingerne.

Hvad er kunstig intelligens?

Microsoft definerer kunstig intelligens som en fællesbetegnelse for de metoder og teknologier, der gør computere i stand til at analysere, ræsonnere og tillære
sig ny viden. Det er en beslutningsunderstøttende teknologi, der kan assistere og udvide den viden og erfaring, vi allerede har.

 

 

Kunstig intelligens i den offentlige sektor
Kontakt
SDSI
Enhedschef
Christian Mercado
+45 2617 6775
Christian.Mercado@rsyd.dk